Lesy SR vzdelávali deti v materskej škole Povina

O tom, čo žije v našich lesoch dnes prišiel do materskej školy do Poviny porozprávať lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek. Pani učiteľky sústredili detičky v jednej triede, kde si Janko rozložil všetky pracovné pomôcky.

Prednáška prebiehala hravou formou, detičky lesníka dopĺňali svojimi vedomosťami, priraďovali stopy k zvieratkám, podľa zvuku ich identifikovali a nakoniec si vo svojich rúčkach prezreli parohy, ktoré Janko priniesol.

„Pevne verím, že dnešná prednáška priniesla deťom nielen veľa zábavy, ale aj nové znalosti. Materskej škole budeme svoju pozornosť venovať i naďalej, v lete nás čaká návšteva farmy.“, dodala starostka obce Alena Dudeková, ktorá zároveň ďakuje za spoluprácu Lesnej správe v Povine.

Text a foto: obec Povina