Letná púť seniorov na Živčákovú horu v Korni

Živčáková

Na Živčákovú horu ako miesto mariánskej úcty a modlitby sa vybrali 1. augusta seniori z Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste.

Senioroi prichádzajú pravidelne na toto miesto nie s túžbou po senzáciách a zjaveniach, ale ako pokorní pútnici, ktorí putujú na miesto posvätené modlitbou a obetou, aby sa zastavili, rozjímali a obnovili svoj vzťah k Bohu a na príhovor nebeskej Matky Panny Márie si vyprosovali hojnosť milostí a Božieho požehnania.

Privítalo nás nádherné slnečné počasie. Pred svätou omšou seniori využili možnosť pomodliť sa v kaplnke Panny Márie a vykonať svätú spoveď.  Svätú omšu v kostole Panny Márie, Matky Cirkvi  celebroval otec Ľuboš. Po svätej omši s úctou a obdivom postáli pred úžasnou mozaikou obrazu na oltárnej stene v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na pútnickom mieste Hora Živčáková, od autora pátra Marka Ivana Rupnika, SJ.

Živčáková

V modlitbách a rozjímaní  vrátili sme sa spokojní do svojho Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste.

 

Mgr. Ladislav Feiler

sociálny  pracovník CSS Kamence