Mapový portál na webe mesta KNM už neposkytuje údaje o vlastníkoch

Aplikácia na webových stránkach mesta KNM stratila jednu zo svojich zásadných funkcií.

Jednou z funkcií mapovej aplikácie (Mestský geografický informačný systém) bolo, že zobrazovala aj mena vlastníkov stavieb a pozemkov. Už dlhšie, ale túto službu aplikácia neposkytuje.

„Pri poskytovaní údajov na portály mobec.sk došlo k zmene zo strany prevádzkovateľa a to z objektívnych dôvodov, nakoľko Úrad geodézie a kartografie a katastra Slovenskej republiky si vyhradzuje prácu na zobrazovanie údajov podľa mena pre verejný záujem,“ v odpovedi informovala prednostka mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Informácie o vlastníkoch nehnuteľností sa dajú zistiť na webovom portáli Kataster nehnuteľnosti ZGBIS.

Autor: Petronela Hercová

Foto: