Mesto informuje o súčasnej situácii Covid-19

Dňa 26.5. sa konalo zasadnutie krízového štábu mesta. Dôvodom bola súčasná zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.
V uplynulých dňoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vydal odporúčanie, aby sa v čase mimoriadnej situácie v okresoch Kysucké Nové Mesto a Čadca nekonali hromadné podujatia.
Včera Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Opatrenia nájdete v prílohe.
Členovia krízového štábu zhodnotili súčasnú situáciu v meste a odporučili primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi z preventívnych dôvodov uzavrieť Základnú školu Dolinský potok v pondelok a utorok 29. a 30. júna, nakoľko existuje podozrenie na ochorenie COVID – 19 v prostredí tejto školy.
Zároveň odporúčajú všetkým obyvateľom, podnikateľom dôsledne dodržiavať vydané opatrenia, naďalej používať rúška alebo inú ochranu tváre, dezinfikovať si ruky pri vstupe do organizácií, obchodov a pod. či dodržiavať odstupy v interiéroch.
Pripomínajú občanom, že v prípade pozitívneho testu, je potrebné okamžite informovať svojho ošetrujúceho lekára.
Na základe odporúčania RÚVZ sa v sobotu 27.6. nebudú konať MS v behu na 10.000 m.