Mesto plánuje vybudovať parkovisko pri ZŠ Nábrežná.

Mesto schválilo tento zámer v spolupráci s Poľskou stranou v minulom volebnom období. Výstavba nových parkovacích miest je síce fajn, ale asi nie na úkor miesta, kde sa vyučujú deti tomu, ako sa starať o plody zeme. Proti tejto výstavbe je riaditeľ, učitelia, žiaci a dokonca aj rodičia.

Nové parkovacie miesto pre desiatky áut má byť vybudované na pozemku mesta, ktoré je momentálne v areáli školy na Nábrežnej ulici zo strany Polikliniky, teda na Ulici Komenského. Na tomto pozemku je ovocný sad, kde prebieha aj riadne vyučovanie. Deti sa tu učia tomu, ako sa starať o plody zeme a dokonca škola tieto plody aj využíva.

Na názor sme sa spýtali záhradkára a pestovateľa

Určite nie som za to, aby sa zrušil tento ovocný sad. Stromy nie sú mŕtve, stačí ich len revitalizovať a je možné, že budú opäť krásne. Tento sad je tu už veľmi dlho. Radšej by som bol za vytvorenie oddychovej zóny ako parkoviska.

Pavol Maráček

Do tejto iniciatívy je zapojená aj pani učiteľka, ktorá vyučuje predmet spojený so starostlivosťou o dreviny pestované v tejto záhrade. Odoslala list ministerke Lubyovej, aj prezidentovi SR, ale ich odpoveď sa dala očakávať. Prípad nespadá do ich kompetencie a musí si to vyriešiť mesto.

Podľa slov niektorých poslancov sa z tohto projektu už nedá uhnúť a odporúčajú v ňom pokračovať, aj vzhľadom na ďalšie následky, ktoré by mohli mať právny dopad na mesto. Iní sa zase prikláňajú k tomu, že by sa daná téma mala ešte preriešiť.

Na názor sme sa spýtali aj primátora

Tento zámer sme schvaľovali v minulom volebnom období. Samozrejme bol schválený, lebo parkovacie miesta sú v našom meste potrebné. Je škoda, že škola a jej predstavitelia sa neohlásili skôr, že sú proti tomuto zámeru. Momentálne je už platné stavebné povolenie a je už neskoro odstúpiť od neho. Samozrejme sme viazaní tým, že ak vyrúbeme nejaké stromy v meste, nahradíme ich novými na iných plochách.

Projekt parkoviska na Ul. Komenského v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL-SK s vedúcim partnerom Gmina Lodygowice je v štádiu schvaľovania na spoločnom technickom sekretariáte so sídlom v Krakove, Poľsko. Predpokladaný termín schválenia alebo neschválenia monitorovacím výborom je začiatok apríla 2019. V prípade schválenia a následného odstúpenia od projektu z našej strany sa zablokuje aj realizácia projektu parkovania pre vedúceho partnera, čo je porušenie zmluvy o spolupráci, prinajmenšom by to bolo nezodpovedné voči nášmu partnerovi. Stavebné povolenie máme predĺžené do 16.2.2021.
Samotný projekt na našej strane počíta s vybudovaním parkoviska na Ul. Komenského v terajšom sade ZŠ Nábrežná s počtom 62 stojísk pre osobné motorové vozidlá, spevnená plocha na osadenie stojanov na bicykle, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a oplotenie.

primátor mesta KNM, Ing. Marián Mihalda

Osud tohto ovocného sadu je už nezvratný. Parkovacie miesta budú 12 metrov od okien budovy školy. Ostáva tam teda ešte dostatočné miesto na vypestovanie nových ovocných drevín, ktoré by slúžili aj naďalej na výučbu.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Jana Vaňková