Mesto testovalo modul verejného osvetlenia

Začiatkom roka si viacerí obyvatelia mesta mohli všimnúť solárny panel na na jednej z „lámp“ verejného osvetlenia.  

Využitie solárnej energie pre súkromné aj verejné účely je stále populárne. Zníženie spotreby elektrickej energie, najmä vo verejnom sektore, je príležitosťou využiť ušetrené finančné prostriedky v inej oblasti slúžiacej pre potreby obyvateľov.

Začiatkom roka aj mesto Kysucké Nové Mesto testovalo solárny panel na jednom zo svietidiel verejného osvetlenia.

„Solárny panel pred mestským úradom v Kysuckom Novom Meste slúži ako zdroj energie pre testovací modul verejného osvetlenia, ktorý je zapožičaný firmou JD Rozhlasy s.r.o.,“ informovala vo svojej odpovedi prednostka mestského úradu ešte v čase, keď bol solárny panel na stĺpe verejného osvetlenia namontovaný.

Osvetlenie na solárnu energiu by sa v budúcnosti mohlo stať doplnkom verejného osvetlenia aj v Kysuckom Novom Meste. Využiť by sa dalo najmä v lokalitách, kde iné riešenia by boli náročné.

„Mesto využilo ponuku JD Rozhlasy na otestovanie svietidla pre verejné osvetlenie. V budúcnosti uvažujeme o využití týchto svietidiel na zahustenie siete VO podľa potreby vo vnútro blokoch a v miestach, kde by bolo nerentabilné alebo technicky náročné budovať verejné osvetlenie so zemnými vedeniami,“ doplnila informácie prednostka mestkého úradu.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: pixabay