Mesto vyzvalo investora, ktorý má z chátrajúcej plavárne urobiť športový areál, na osobné stretnutie

Rozostavné torzo plavárne pri brehu rieky Kysuca je predmetom vášnivých diskusií medzi obyvateľmi už niekoľko rokov. Projekt, prostredníctvom ktorého sa z tejto strašidelnej stavby malo stať športové  a relaxačné centrum, aké nie je široko-ďaleko, leží ľaďom.  Aký osud čaká plaváreň?

Mnoho diskusií na sociálnch sieťach končí konštatovaním, že v Kysuckom Novom Meste nie sú vytvorené podmienky na aktívne trávenie voľného času. V meste sa nenachádzajú kvalitné vonkajšie športoviská, žiadne plochy na bezpečné korčuľovanie, bicyklovanie, behanie, prechádzky a podobne. Veľké nádeje priniesol projekt, ktorý sľuboval, že z rozostavanej plavárne by sa konečne mohla stať plaváreň a nielen to, v okolí malo pribudnúť funkčné jazero a viacero športovísk. Ubehlo, ale niekoľko rokov a na stavbe sa nič nezmenilo.

Už viacero obyvateľov sa pýtalo, či mesto neplánuje zmluvu so spoločnosťou GF park rozviazať a či by sa nemohlo pokúsiť vybudovať tento projekt samé alebo vyhlásiť naň novú súťaž a nájsť niekoho, kto by to reálne postavil. O vypovedaní zmluvy spoločnosti sa dokonca hovorilo aj na poslednom mestskom zastupiteľstve, pýtal sa na to jeden z poslancov.

A spýtali sme sa teda aj mi, teda či mesto náhodou  neplánuje zrealizovať projekt z vlastných prostriedkov a možností.  A dostali sme odpoveď:

„Vzhľadom k tomu, že sa už schyľuje k záveru tohto volebného obdobia a rozpočet na tento rok je už schválený, mesto zatiaľ neuvažuje s vyriešením tohto problému pomocou vlastných prostriedkov. Mesto má uzatvorenú koncesnú zmluvu s investorom, ktorý sa zaviazal zrealizovať stavbu do troch rokov od nadobudnutia platnosti stavebného povolenia. V procese vydávania stavebného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením došlo k nepriaznivému zásahu Urbariátu Kysucké Nové Mesto, ktorý napadol vlastnícke právo mesta k dotknutému pozemku, čím došlo k viac ako ročnému sklzu v procese vydávania stavebného povolenia, kým mesto nedokázalo obhájiť svoj právny nárok k pozemku. Počas tohto obdobia poklesla aktivita investora v realizácii tohto zámeru z dôvodu právnej neistoty, či sa podarí mestu svoj právny nárok obhájiť. V súčasnosti je už vydané aj právoplatné stavebné povolenie na stavbu, takže investorovi beží trojročná lehota na zhotovenie stavby. V prípade, že sa mu to nepodarí, je to v  zmysle uzatvorenej koncesnej zmluvy, dôvod na vypovedanie zmluvy zo strany mesta. Keďže investor nevykazuje na stavbe žiadnu aktivitu, vyzvali sme ho na osobné stretnutie, s cieľom ujasniť si reálnosť uskutočnenia jeho zámeru a v prípade pochybnosti o uskutočnení zámeru budeme sa snažiť dohodnúť ukončenie zmluvy ešte pred spomínaným uplynutím trojročnej lehoty vyplývajúcej z uzatvorenej koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi investorom a mestom,“ informoval vo svojej odpovedi pre novinyknm prednosta mestského úradu Kysucké Nové Mesto.

Blížia sa komunálne voľby a my si opäť budeme voliť ľudí, ktorí nám budú sľubovať, čo všetko by pre naše mesto  mohli urobiť.

Musíme si len dať pozor, aby nezostalo pri sľuboch, ale aby sa dialo reálne naplnenie všetkého, čo nám kandidáti na poslancov a primátorov nasľubujú.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka