Mestská knižnica bude mať bezbariérový vstup

Knižnica bude mať bezbariérový vstup od hlavnej brány. Prístup do záhrady, ktorá je súčasťou objektu, bude pre návštevníkov pohodlnejší.

Mamičky s kočíkmi, starší ľudia alebo hendikepovaní ľudia majú častokrát problém dostať sa do rôznych objektov. Nie každá budova disponuje vstupom, ktorý je priateľský k menej mobilným občanom.

Mestská knižnica sa už dlhšie stará aj o záhradu, ktorá je súčasťou objektu, v ktorom sa knižnica nachádza. Organizujú sa tu rôzne čitateľské podujatia, ale aj iné akcie. Nedávno to bolo napríklad vystúpenie známej stand-up komičky a premietanie cestovateľských zážitkov expedície LADA SVETOM.

Aby bol prístup do záhrady pohodlnejší a viac priateľský aj k imobilným občanom, knižnica bude mať bezbariérový vstup.

„V snahe sprístupniť záhradu mestskej knižnice pre imobilných občanov bude odstránená bariéra – vysoký schod pre bránou objektu. Dlažba pred vstupom bude zvýšená a bude plynulo prechádzať na úroveň podlahy prízemia objektu,“ informovalo vo svojej odpovedi mesto KNM.

Na vybudovanie bezbariérového vstupu získala knižnica spolu s mestom dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja v sume 1000 EUR. Žilinský kraj poskytuje dotáciu v rámci podpory, ktorej cieľom je zlepšiť obyvateľov a rozvíjať územie Žilinského samosprávneho kraja.

Text a foto: P. Hercová