Mestská polícia hodnotí rok 2018

Na sociálnych sieťach sa na Mestskú políciu hrnie vlna kritiky, a aj preto sme sa rozhodli osloviť náčelníka Mestskej polície v Kysuckom Novom Meste pána Mariána Čuntalu, aby zhodnotil zo svojho pohľadu rok 2018.

Kamery a kamerový systém, ochrana občanov, života, zdravia a majetku

Aj v roku 2018 sa doplnili kamery v meste. Na poliklinike sa doplnili dva kusy kamier. Záber na rampu a platobný terminál. Ďalšie kamery sa montovali na monitorovanie podnikov Arkáda a Manon, kde sa zgrupovala mládež a ničila majetok mesta a rušila nočný kľud. Tento problém nastával hlavne počas víkendov. Dva kusy kamier pri ZŠ Dolinský potok na vyžiadanie poslancov v meste a veľmi vítaným je monitorovanie vstupu a výstupu z a do mesta. Poskytuje nám to detailnejší prehľad, kto do mesta vstupuje, aké vozidlá, v akom čase,… Napomáha hlavne štátnej polícii pri objasňovaní trestných činov. Z plánovaných financií na rok 2019 chceme kamerový systém aj naďalej rozširovať.

Platy na Mestskej polícii v KNM

Platy na MP v KNM išli hore cca o 100 € priemerne /policajt na osobných príplatkoch. Plat sa dvíhal hlave tým, ktorí svoju prácu robia svedomito a zodpovedne. Rádovo platy sa pohybujú medzi 800-900 € v čistom u väčšiny kolegov. Záleží však od „nočných“, víkendov, sviatkov (príplatky), ale nie je to tak, ako je verejnosť zavádzaná, že na MP v KNM sú platy 500 € v čistom. Tento rok som zapracoval do tímu jedného mladého kolegu. Ich nástupné platy ale musia byť aspoň 600-700 € v čistom, inak záujem o túto prácu nebude.

Policajné akcie v meste

Najmä v rokoch 2016 a 2017 ich bolo viac. V roku 2018 pomenej. Dôvod bol podstav štátnych a colných policajtov, s ktorými sa predmetné akcie vykonávajú. Na tomto chcem popracovať vo funkčnom období nového primátora (budú sa dané akcie plánovať dostatočne dopredu).
V priemere Mestská polícia urobí 200 výsledkov za mesiac (alkohol mladiství, fajčenie na zastávkach, rušenie nočného kľudu, parkovanie na tráve, psie exkrementy, VZN, zákazové a príkazové značky – Belanského, Kukučínová, Dolinský potok, Hurbanová).
V priemere za rok sa na pokutách v meste vyberie cca 15 000,- Eur.

Problémy v súčasnosti

Budatínska Lehota a diskotéka – snažíme sa eliminovať parkovanie v zákazoch + verejný poriadok spoločne so štátnou políciou počas diskotéky.
Kartáč, Manon, Arkáda a Európa – chceme mať podchytené tieto prevádzky a eliminovať sťažnosti občanov na verejný poriadok a nočný pokoj
Odchyt psov a mačiek – snažíme sa aj v tejto oblasti. Rapídne pribúda týchto zvieratiek.
Podujatia spoločenské, kultúrne a športové – zabezpečovať súčinne s OO PZ v KNM, resp. HaZZ poriadok na týchto akciách, hlavne počas mestského jarmoku, kde býva každoročne množstvo ľudí.
Bezdomovci – mať ich na očiach a snažiť sa nevpustiť ich vo väčšom množstve do mesta. Dvaja, ktorí sú pri plavárni, sú akoby predĺženou rukou údržby mesta, čistia, zbierajú po meste fľaše,…
Drogy – bohužiaľ sú všade, tu musí hlavne pomôcť kriminálna polícia v CA, MP v KNM nemá kompetencie, ale odovzdáva poznatky štátnej polícii.