Mestská polícia prosí občanov o pomoc pri zisťovaní poškodzovania majetku mesta

V noci zo štvrtka na piatok (1. – 2. 11. 2018) sa v dolnej časti mesta zapaľovali odpadové nádoby na komunálny a triedený odpad. Nehoreli svojvoľne, ale boli úmyselne podpálené. O informácie sme požiadali náčelníka mestskej polície v Kysuckom Novom Meste, pána Mariána Čuntalu.

Zo štvrtka na piatok (cca 0.42 hod.) začali v meste vyčíňať „vandal/i“, kontajnery horeli na Murgašovej, Lipovej, Komenského, Nábrežnej…toto vyčíňanie vandalov trvalo približne niečo cez hodinu. Hneď ako hliadka objavila ložisko zapálených kontajnerov (dohromady 7), zavolala hasičov a následne aj v spolupráci so štátnou políciou sa snažila vypátrať páchateľov. Bohužiaľ, pokiaľ ich pri čine nezastihneme, nemáme to na kamere, resp. hocijakom nahrávacom zariadení, je veľmi ťažko pohnúť sa z miesta.

Pomohla by pomoc od občanov

V tomto smere by som veľmi uvítal aj pomoc občanov „Taká/onaká skupinka sa pohybovala pred pár minútami, resp. jednotlivec v okolí, mal to a to oblečené, takým autom…“ Pomôcť nám ho dolapiť, resp. vypátrať.

Cena takéhoto kontajnera na komunálny, prípadne triedený odpad sa pohybuje okolo 230€, takže v tej noci páchateľ alebo páchatelia urobili škodu vo výške 1610€. Nehovoriac o ďalších nákladoch spojených s odpratávaním a čistením zhoreniska údržbou mesta, ktorá má v pláne aj iné práce, ako upratovať takýto „bordel“ po ľudoch, ktorí sa nevedia vpratať do kože.

Pokúšali sme sa kontaktovať aj oddelenie životného prostredia s tým, že koľko mesto v tomto roku vynaložilo peňazí na nákup konajnerov z dôvodu ich podpálenia. Takéto správanie výtržníkov už začína byť pravidlom a určite sú škody niekoľko tisíc Eur. Do dnešného dňa sme odpoveď nedostali.

 

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Lenka Turčániová