Mestský cintorín sa bude rozširovať

Sú to už roky, čo sa mestský cintorín rozšíril o novú časť, ktorá je južne od staršej časti cintorínu. Pri pohľade na využitú plochu, ktorá bola pred niekoľkými rokmi ešte voľná, sa naskytá otázka: „Kde budú nové hroby?“
My sme všetko zistili.

Bude mať Kysucké Nové Mesto problém s pochovávaním nebožtíkov? Aké sú momentálne kapacity a na ako dlho ešte vystačia? Pýtali sme sa na Mestskom úrade, pána prednostu Ľubomíra Ježa.

Kapacita mestského cintorína je 320 jednohrobov. V roku 2017 bolo na tomto cintoríne 13 pohrebov. Z toho vyplýva, ak bude počet pohrebov každý rok cca 15, potom by kapacita cintorína mala stačiť na cca 20 rokov.

Je jasné, že nie každý občan mesta sa nechá pochovať v Kysuckom Novom Meste, ale aj tak sa nám tieto čísla zdali málo pravdepodobné. Hlavne počet pohrebov v roku 2017. Preto sme skúsili našu otázku presmerovať aj na Farský úrad sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Odpoveď pre NovinyKNM poskytol pán dekan Peter Holbička.

Pohreby na mestskom cintoríne v KNM má na starosti správca cintorína. On Vám najlepšie povie, koľko presne bolo pohrebov v roku 2017. V KNM sme dve farnosti a tiež 2 pohrebné služby. Treba sa informovať aj tam. Číslo, ktoré Vám uviedli na meste, je naozaj veľmi nízke.

Žiaľ, presné číslo úmrtnosti v minulom roku sa nám už zistiť nepodarilo, tak sme sa pozreli na kapacitu cintorína, ktorú mesto uvádza ako 320 jednohrobov.

Pri pohľade na voľnú plochu sme usúdili, že 320 hrobov sa do nej teda s určitosťou nezmestí. Situáciu nám ozrejmil poslanec Matej Fabšík.

Mesto Kysucké Nové Mesto má v pláne rozšíriť mestský cintorín o plochu poza Dom smútku. Je to tmavozelená časť s piatimi krížikmi. To je tých 320 hrobov s kapacitou na 20 rokov. Táto časť je už zaznačená v plánoch rozšírenia a aj schválená, teda sa s ňou určite počíta. Táto plocha má aj náležité ochranné zóny, v ktorých by v budúcnosti nemala prebiehať žiadna výstavba.

Aký je teda záver?

Momentálna kapacita cintorína je nedostačujúca. Ale, v najbližšej dobe sa začne rozširovanie mestského cintorína, ktorý by mal pokryť potreby na 20 rokov dopredu. Zostáva nám už len veriť, že toto rozširovanie nebude trvať tak dlho, ako napríklad dostavba plavárne, prípadne iné, ešte nezrealizované projekty.

 

Autor: Miroslav Janouš
Foto: autor

https://bestvpncanada.ca/