Multifunkčné ihrisko pri „Priemyslovke“ sa malo stavať koncom roka 2018, projekt však ešte prechádza úpravami

Ešte v lete, tesne pred veľkými letnými prázdninami sme písali o tom, že pri areáli „Priemyslovky“ by sa malo vystavať multifunkčné ihrisko. Výstavba sa mala začať koncom roka 2018, no dodnes sa s ňou nezačalo.

Informácia o výstavbe multifunkčného ihriska bola aj súčasťou rozhovorov v nedávnych predvolebných kampaniach.  Podľa informácií z rozhovorov s kandidátmi na primátorov či poslancov sa má multifunkčné ihrisko vystavať z finančných prostriedkov, ktoré VÚC získala za predaj budovy bývalého gymnázia pri ZŠ Nábrežná, tzv. „kocky“.

V júni 2018 sme VÚC požiadali o informácie k výstavbe multifunkčného ihriska a dostali sme túto odpoveď:

„Žilinský samosprávny kraj plánuje výstavbu multifunkčného ihriska pri Strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom meste, ktorá bude financovaná z rozpočtu ŽSK.  V súčasnosti je ešte potrebné zaobstarať príslušné povolenia. Výstavba ihriska sa plánuje začať najskôr koncom roku 2018 a dokončenie celej investície v roku 2019 pri vhodných klimatických podmienkach. Ihrisko bude v prvom rade slúžiť pre študentov školy. Bližšie informácie o prevádzke zariadenia môže podať riaditeľ školy,“ pre novinyknm.sk odpovedal Mgr. Lukáš Milan, riaditeľ odboru odboru informácií a zahraničných vzťahov.

Keďže sa blíži koniec roka 2018 a na výstavbe  multifunkčného ihriska sa nezačali žiadne práce, zaujímali sme sa, čo sa deje, respektíve v akom stave sa nachádza realizácia výstavby. Odpoveď nás trochu prekvapila, pretože sa výrazne líši od predchádzajúcej odpovede a obe správy akoby hovorili niečo iné.  Prvá odpoveď naznačuje, že stačilo zaobstarať príslušné povolenia, no druhá odpoveď naznačuje, že projekt ešte ani neprešiel schválením cez zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, nie je k nemu vypracovaný rozpočet ani inžinierska činnosť.

Odpoveď VÚC zo dňa 29. novembra 2018:

„Projekt športového areálu pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa v roku 2017 v rámci procesu verejného obstarávania zrušil, vzhľadom na nedostatky v projektovej dokumentácií. V rovnakom roku prebehlo stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja s riaditeľom školy, kde sa predbežne dohodli na úprave projektovej dokumentácie, ktorá má projekt zjednodušiť a optimalizovať. V rámci projektu je však potrebné dopracovať inžiniersku činnosť a rovnako aj rozpočet.  Po úpravách a schválení projektu Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja bude možné začať s jeho realizáciou,“ informuje vo svojej  odpovedi Mgr. Miriam Šuteková, riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK.

Multifunkčné ihrisko pri „Priemyslovke“ by výrazne zvýšilo možnosti na trávenie voľného času v meste. Samozrejme, záležalo by od jeho využitia aj pre širokú verejnosť a od možností ako multifunkčné by bolo. V našich otázkach, ktoré sme položili na VÚC sme sa pýtali či bude súčasťou multifunkčného ihriska aj ľadová plocha, ale odpoveď na túto otázku sme nedostali. Ešte pred koncom školského roka sme so žiadosťou o informácie kontaktovali aj riaditeľa Strednej priemyselnej škole informačných technológií, no doposiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.

Informácie o projekte budeme zisťovať aj  naďalej.

Autor: Petronela Hercová

Snímka: autorka