Multikultúrna výchova-projektová činnosť v Základnej škole v Snežnici

Dňa 31.januára sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili projektovej činnosti.

Pripravili si projekty na tému Ľudia okolo nás. Projekt pozostával z posteru, pc prezentácie a ochutnávky jedál národných kuchýň. Predstavili nám Česko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, Rakúsko, Rusko a Spojené kráľovstvo. Svoje projekty prezentovali pred žiakmi piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. 

zdroj: stránky obce