Na stretnutí Lehôt aj zastúpenie z Budatínskej Lehoty

Už od roku 1981 sa koná každoročné stretnutie Lehoťanov z celého Česka a Slovenska. Výnimkou nie je ani tento rok. Z Lhoty pod Horama sme dostali pozdrav od chalanov z Budatínskej Lehoty, menovite od Miro Kasak, Jakub Svrček, Miro Svrček, Michal Durčo, Matej Mrenka a Miloš Kasak. Chalani, Ďakujeme!

V súčasnosti sa na území bývalého Československa nachádza zhruba 360 obcí nesúcich pomenovanie Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota, Lehôtka. Lhoty/Lehoty vznikali najmä začiatkom 13. storočia. Zakladali ich drobní feudáli v okrajových častiach katastrov existujúcich obcí s feudálnym osídlením. Vznikali v poslednej fáze osídľovacieho procesu na menej hodnotnej alebo lesnej pôde, čo si vyžadovalo náročné kultivačné práce. Za tieto práce boli obyvatelia oslobodení na presne určený počet rokov od daní a poplatkov. S odpustením poplatkov, tzv. lhótami, súvisí pomenovanie obcí.

S myšlienkou usporiadať prvé stretnutie Lehôt a Lhot prišli počas stretnutia rodákov v Uhlířskej Lhotě na Kolínsku páni Doležal a Kalousek. Na prvom ročníku v roku 1981 sa zúčastnili zástupcovia 40 Lhot a odštartovali tradíciu, ktorá trvá už 38 rokov. Slovenské Lehoty sa pridali v roku 1985. O rok neskôr sa už na zraze Lehoťanov stretlo 93 obcí. Do roku 1990 väčšinu stretnutí zastrešovali miestne roľnícke družstvá. Náplňou stretnutí boli okrem samotných stretnutí aj prezentácie kultúrneho a folklórneho života regiónu, spoločenská zábava a súdržnosť Lehoťanov.

zdroj: teraz.sk

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Jakub Svrček