Na ulici Komenského medzi školskou záhradou ZŠ Nábrežná a rezidenciou vznikne už čoskoro parkovisko

Pri rezidencii Komenského vznikne už čoskoro parkovisko. Jeho výlučným vlastníkom bude mesto. Práce sa už začali.

Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 11.3.2020, keďže v systéme digitálne mesto bola zverejnená 10.3.2020. Parkovisko by malo byť vybudované do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy, teda približne do polovice mája 2020. Na jeho výstavbe sa už intenzívne pracuje.

Celková cena za dielo je vyčíslená na 59 892 Eur. Výstavbu parkoviska finacuje mesto a spoločnosť Real Focus KM a.s. v pomere 50:50, teda na polovicu.

Výlučným vlastníkom parkoviska bude po jeho dokončení mesto. Na parkovisku bude 20 parkovacích miest. Parkovacie miesta by mali slúžiť aj pre obyvateľov rezidencie aj pre ostatných obyvateľov mesta.

Podľa našich informácií by malo byť parkovisko od školskej záhrady oddelené zelenou stenou, teda krovinami.

Nie je veľmi šťastné, že školská záhrada bude susediť práve s parkoviskom. Žiaľ, už sa s tým nedá nič robiť.

Na adresu školskej záhrady sa toho v súvislosti s výstavbou parkoviska popísalo veľa. Na školu sa vznieslo veľa kritiky, najmä kvôli tomu, že školská záhrada je v zanedbanom stave.

Dnes sa, ale veci majú inak. Ak pôjde všetko podľa plánu, tento kúsok zeme sa zmení na naozaj pekné a funkčné miesto. Na revitalizáciu záhrady boli vypracované dva projekty, z ktorých jeden (SadOvo) bol už aj schválený. Na druhom spolupraoval riaditeľ školy s pani Mihaldovou (manželkou primátora) na výzvu Ministerstva životného prostredia. Ak bude aj ten úspešný, záhrada prejde spolu s átriom školy veľkou prestavbou. Do záhrady už čoskoro (teda, keď skončí karanténa) pribudne aj skleník, ktorý už má škola zakúpený.

Text a foto: