Na zajtrajšom mestskom zastupiteľstve sa bude prejednávať aj úprava otváracích hodín pre reštaurácie, bary, diskotéky

Súčasťou mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15. marca 2018 (zajtra)  bude prejednávanie návrhu zmeny  VZN a doplnenia VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto.

Podľa navrhovaných zmien, by podnikatelia v čase nočného pokoja, ktorý je od 22:00 hod do 6:00 hod mohli svoju činnosť prevádzkovať iba  na základe povolenia mesta a v súlade s predpismi a týmto nariadením.

Konkrétnejšie by podľa doplneného a zmeneného VZN mohli podnikatelia prevádzkovať svoje zariadenia počas piatkov a sobôt iba do 24:00 hod, letné terasy do 22:00 hod a diskotéky by mohli byť otvorené najviac  do 2:00 hod, aza predpokladu, že  činnosť z prevádzkarne nebude negatívne vplývať na životné prostredie, nebude rušiť nočný pokoj a bude v súlade s predpismi a týmto nariadením.

Súčasťou sú aj výnimky, kedy by mohli byť prevádzkarne otvorené aj dlhšie, je to napríklad počas svadieb,  stužkových slávností, jubilejných rodinných osláv, koncertov a podobných akcií, tiež napríklad počas podujatí, ktoré organizuje mesto ako sú Jakubovské hody, Vianočné trhy a podobne.

Keďže predpokladáme, že táto zmena bude mať svojich zástancov aj odporcov, rozhodli sme sa urobiť verejný prieskum a zistiť vaše názory na túto tému. priekum je dostupný v pravom bočnom panely našej stránky.

Please select a valid form

Autor: redakcia

Snímka: redakcia