Na ZŠ Nábrežná tiež využívajú elektronickú formu vyučovania

Základné školy Clementisova aj Dolinský potok plánujú využívať elektronickú formu vyučovania. To, či aj Nábrežná plánuje takúto formu alebo sa žiakom budú intenzívne venovať až po karanténe sme sa spýtali priamo riaditeľa školy, pána Igora Drexlera.

Doučovanie žiakov, zadávanie úloh, posielanie prezentácií prebieha na Nábrežnej pomocou programu SmartBooks, využívaním portálu Bez kriedy, mailovej pošty, skypu a Edupage. Ja sám som dnes posielal zadania a prezentácie mojim žiakom prostredníctvom SmartBooks a mailovej pošty.

riaditeľ ZŠ Nábrežná, PaedDr. Igor Drexler

Miroslav Janouš