Náčelník Mestskej polície je odvolaný

Na dnešnom Zasadnutí sa okrem iného prejednávalo aj ďalšie pôsobenie náčelníka Mestskej polície.

Náčelník Mestskej polície Ing. Marián Čuntala bol dnes poslancami Mestského zastupiteľstva odvolaný zo svojej funkcie.

My by sme chceli pánovi Čuntalovi touto cestou poďakovať. Vždy bol ústretový a odpovedal nám na otázky, čím nám veľmi pomáhal so spracovaním článkov.

novinyKNM.sk