Nadácia KIA pomáha včelárom

Včelnica v Povine rastie do krásy. K jej zveľadeniu prispela aj nadácia Kia Motors Slovakia.

V piatok 23. augusta sa vo včelnici v Povine zišli nielen nadšenci včiel, ale aj pracovníci závodu Kia Motors Slovakia. Predseda Slovenského zväzu včelárov KNM Miloš Belan sa veľmi potešil grantu 992 eur, ktorý mu závod daroval. A to nebolo všetko. Kia uvoľnila z práce v rámci dobrovoľníckej aktivity aj svojich zamestnancov. Magdalénka Čimborová sa postarala o nový náter kamenného múru, Janko Šefar s Jožkom Belanom osádzali nové okno, Mirko Grochal a Vladko Šutý si zobrali pod patronát úpravu terénu.

O kávičku a koláčik sa postarala včelárka Magdalénka Trubanová. Na ohník prikladal Jožko Belan mladší, na ktorom sa opekali špekáčiky a slaninka. „Je fantastické, že závody, ktoré nielenže dávajú našim ľuďom prácu, ešte aj podporujú organizácie finančnými projektami. Včelnica je krásne miesto plné pokoja. Oceňujem prácu predsedu SZV KNM a všetkých včelárov a včelárky, ktorí sa tomuto remeslu venujú a aj naďalej im ponúkam pomocnú ruku pri všetkých aktivitách a včelárskej práci,“ uviedla starostka obce Povina Alena Dudeková, ktorej neušla ani piatková včelárska aktivita.

Text a foto: Včelnica Povina, obec Povina

https://bestvpncanada.ca/