Nadácia SPP prispela CSS Kamence na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho prijímateľa

Centrum sociálnych služieb Kamence sa 9. apríla 2018  zapojilo do projektu  v grantovom programe OPORA 2018.  Poskytovateľom finančného   príspevku  je Nadácia SPP.  Predkladaný projekt mal byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. 

Rozhodli sme sa  podporiť individuálny rozvojový plán u pani Anny B. Jej cieľom je zmysluplné trávenie voľného času v pohodlí svojej izby. Zle znáša zmenu prostredia, dobre sa cíti v pohodlí svojej izby. Je rada, keď sa pri nej na izbe niekto zastaví a porozpráva sa. Rada hovorí o minulosti, zahrá si spoločenské hry, počúva hudbu a často si spieva ľudové piesne. Počas tvorby individuálneho plánu u pani Anny sme sa rozhodli, že jej pomocou grantového programu OPORA 2018 zabezpečíme mobilný Snoezelen set, aby mohla zmysluplne tráviť svoj voľný čas v pohodlí svojej izby, tak ako chce ona. Mobilná Snoezelen terapia slúži imobilným klientom medzi ktorých patrí aj pani Anna. Terapia prebieha na lôžku alebo v kresle a je zameraná hlavne na relaxáciu, bazálnu stimuláciu, rehabilitáciu. Pani Anna rada spieva, preto môže na jej izbe pomocou mobilného setu Snoezelen prebiehať muzikoterapia, reminiscenčná terapia alebo aj tréning pamäti.

Náš projekt patril medzi tie podporené a my sme od Nadácie SPP získali finančný príspevok na kúpu mobilného Snoezelen vo výške 1 400 Eur.  Teší nás, že sme splnili cieľ v individuálnom pláne rozvoja osobnosti pani Anny B, ktorá zmysluplne trávi svoj voľný čas v pohodlí svojej izby. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu a realizáciu cieľa v individuálnom pláne rozvoja pani Anny B.

Mgr. Katarína Krasňanová

vedúca sociálneho úseku CSS Kamence