NDS vyhlásila súťaž na projektové práce pre úsek D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

diaľnica D3

NDS v novembri vyhlásila súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku pre úsek D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Úsek dlhý 11,2 km sa projektuje v plnom profile. Na tomto úseku sa predtým vykonával proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý posudzoval zmenu nivelety stavby z tunela na estakádu.

Súťaž na projektovú dokumentáciu úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač sme vyhlásili už v marci 2018. NDS oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby privádzača plánuje NDS vyhlásiť v prvom polroku 2019.

Súťaž na projektovú prípravu ďalšieho úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica vyhlásila NDS v septembri 2018.

Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia  2021-2027, respektíve zo zdrojov EIB.

Vypísanie verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v rokoch 2019 až 2021, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže na zhotoviteľa stavebných prác úsek D3 Privádzač Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a to v prvom polroku 2019.

Zdroj: správa NDS

Foto: