NDS zabezpečuje štúdiu na odľahčenie dopravy na ceste I/11 v Kysuckom Novom Meste

odľahčenie dopravy

Dopravná situácia na ceste I/11 je dobre známy problém, s ktorým sa potýkajú vodiči motorových vozidiel každý deň.  Situácia s dopravou na ceste I/11 sa, ale dotýka aj dopravy v samotnom Kysuckom Novom meste alebo aj okolitých dedinách.  Keďže diaľnica nebude dostupná ešte dlhý čas, kompetentní hľadajú riešenia ako túto situáciu zlepšiť.

Na začiatok treba podotknúť, že jediným komplexným riešením je naozaj iba výstavba diaľnice, všetky ostatné riešenia sú len čiastkové pokusy, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať negatívny efekt. Ukázalo sa to pri výstavbe kruhového objazdu na križovatke v Radoli, ktorý musel byť po čase odstránený. Efektívny nebol ani tretí jazdný pruh na ceste cez Strečno, ktorý sa bude pre motorové vozidlá ako taký rušiť a zostane len ako jazdný pruh pre vozidlá záchranných zložiek.

Späť k odľahčeniu dopravy v Kysuckom Novom Meste…

Na verejnosť prenikla informácia, že v obci Povina na križovatkách, ktoré križujú cestu I/11 pribudnú semafory, ktoré pomôžu zlepšiť výjazd z obce Povina  na cestu I/11 a tiež výjazd z Kysuckého Nového Mesta z povinského mosta na cestu I/11. Okrem toho by mal podľa neoficiálnych zdrojov v obci Povina na prechode pre chodcov pribudnuť semafor, pretože chodci tu majú problém prechádzať z jednej strany cesty na druhú. Oba semafory by mali byť prepojené aj so semaforom v obci Radoľa, tak aby bola zabezpečená priebežnosť premávky.

Zdá sa, že len veľmi malý okruh ľudí vie alebo vedel  o tejto informácii, alebo o tom, že sa o niečom takomto uvažuje, že sa na niečom takomto pracuje.

V redakcii sme rozposlali žiadosti o informácie na všetky možné inštitúcie, ktoré by mohli o tomto úsilí niečo vedieť. Nakoniec sme sa dozvedeli, že na ŽSK o ničom nevedia, dokonca ani Slovenská správa ciest  nám tu informáciu nepotvrdila (čo je celkom zvláštne) a celé to beží pod taktovkou NDS.

Najskôr sme sa obrátili na obec Povina, keďže prvotná informácia bola najmä o úprave dopravy v obci Povina:

„Dňa 31.5.2018 sa na Obecnom úrade v Radoli uskutočnilo stretnutie starostov obce Radoľa ,Povina a Národnej diaľničnej spoločnosti Na tomto stretnutí bolo dohodnuté riešenie dopravy v obciach Radoľa a Povina. Po predložení variantov bol odsúhlasený variant , podľa  ktorého v Povine na križovatkách z Poviny a Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny do Čadce  a z Čadce do Žiliny budú umiestnené inteligentné semafory, ktoré budú zapínané pri výjazde vozidiel z Poviny a z Kysuckého Nového Mesta. Tiež na prechode pre chodcov bude semafor na ručné ovládanie. O ďalšom postupe prác Vás budeme informovať,“ zaslala nám odpoveď starostka obce Povina, Margita Šplháková.

Následne sme zisťovali podrobnejšie informácie aj na Žilinskom samosprávnom kraji, keďže sme predpokladali, že by kraj mal o niečom takomto vedieť:

„Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ani Žilinský samosprávny kraj nedisponuje informáciou o zámere vybudovať svetelnú križovatku na ceste I/ 11 v obci Povina. Cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s Vašou žiadosťou obrátili na Investičnú výstavbu a správu ciest Žilina,“ napísali nám z prílušného odboru Žilinského samosprávneho kraja.

„SSC IVSC Žilina nemá v súčasnosti v pláne stavieb zaradenú výstavbu cestnej svetelnej signalizácie v obci Povina,“ zaslal nám odpoveď Ing. Marian Pikuliak zo Slovenskej správy ciest Žilina.

Ďalšia inštitúcia, ktorú sme oslovili je NDS, odkiaľ sme konečne dostali pozitívnu odpoveď, respektíve konečne sme sa dozvedeli odkiaľ vietor fúka:

„NDS zabezpečuje v zmysle pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 30870/2017/SCDPK/87909 Technickú štúdiu – Organizácia dopravy na ceste I/11 v Kysuckom Novom Meste. Cieľom tejto štúdie je návrh a vyhodnotenie opatrení, ktoré by viedli k zlepšeniu plynulosti premávky a stavu cesty I/11, ako aj posúdenie a preskúmanie možných úprav svetelne riadenej križovatky na ceste I/11 s cestou III/2054 v obci Radoľa.  V štúdii budú navrhnuté a posúdené aj úpravy križovatiek na ceste I/11 v obci Povina s cestami č. III/2053 a III/2056. Technická štúdia bude predložená na Ministrestvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré rozhodne o ďalšom postupe prác,“ znie odpoveď z NDS.

Samozrejme, popri týchto zisťovaniach sme sa dostali aj k ďalším informáciám, ktoré súvisia s touto štúdiou a úpravou dopravy na ceste I/11.

Z neoficiálnych zdrojov sme sa dozvedeli, že motorové vozidlá, ktoré budú z Kysuckého Nového Mesta smerovať  na Čadcu nebudú môcť odbočovať na tento smer z križovatky v Radoli. Výjazd z mesta na Čadcu bude presmerovaný na povinský most s tým, že doprava bude vedená po ceste okolo autobusovej a železničnej stanice.  Okrem toho sme sa dozvedeli, že v Radoli by mohol byť prechod pre chodcov popod most, čo by výrazne zvýšilo bezpečnosť chodcov. Technický stav mosta je dlhdobo zlý, dokonca správa ciest v minulosti avízovala jeho opravu, ku ktorej ani po dvoch rokoch zatiaľ nedošlo.  Podľa najnovších informácií by sa tento most mal predsa len v blízkej dobe rekonštruovať.

Všetky tieto neoficiálne informácie sa momentálne snažíme zistiť aj cez oficiálne zdroje. O svojich zisteniach budeme bezodkladne informovať.

Autor: Petronela Hercová

Foto: archív novinyknm.sk

 

https://bestvpncanada.ca/