NDS zverejnila výšku škody, ktorá by vznikla uplatnením požiadaviek UNAS

Okamžité škody, ktoré by vznikli naplnením požiadaviek autodopravcov UNAS, dosahujú do pol miliardy eur.

Len výpadok z príjmu NDS na mýte v rokoch 2021 – 2022 predstavuje 442,5 milióna eur, ak by sme zrušili terajší mýtny systém, ako to požaduje UNAS.

To by znamenalo:

– Okamžitú prvotnú platobnú neschopnosť NDS

– Druhotné dopady na finančnú situáciu dodávateľov a ekonomiku SR – zamestnanosť, platobnú schopnosť

– Neschopnosť plniť zmluvné záväzky z už uzatvorených zmlúv a z toho vyplývajúce zmluvné sankcie

-Porušenie záväzných kovenantov investičných úverov a hroziaci cross default NDS – okamžité zosplatnenie zostatkov investičných úverov 112 mil. €

–  Porušenie podmienok prevádzkových úverov a okamžité zostplatnenie rámcov prevádzkových úverov 150 mil. €  

Doterajšie zľavy za používanie mýta

NDS rovnako pripomína, že zmeny v mýtnom systéme spôsobené požiadavkami autodopravcov v rokoch 2014 a 2016 znamenajú za roky 2014 až 2022 stratu vo výške 388,8 milióna eur na strane výberu mýta a naopak zisk, respektíve úsporu autodopravcov vo výške 364 milióna eur. Napriek tomu sme s dopravcami rokovali o ďalších zľavách v mýtnom systéme, ktoré však UNAS odmietol. 

Nové zľavy

Neuplatnením valorizácie v tomto roku dopravcovia do konca roka 2020 získavajú daľších 6,2 mil. €. Autodopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Pre dopravcov to bude znamenať do roku 2022 úsporu vo výške 12,61 milióna eur. Neuplatnením valorizácie a novými zľavami na mýte dopravcovia do roku 2022 ušetria 32,81 milióna eur, presne o túto sumu menej vyberie na mýte NDS. 

Tlačová správa NDS

https://bestvpncanada.ca/