Neplánované výpadky dodávok teplej vody na Kamencoch

Za posledné dva týždne sa hromadili sťažnosti na odstavenú teplú vodu na sídlisku Kamence aj napriek tomu, že bytové bloky neboli v zozname pre odstávku. Na adrese určenej pre komunikáciu s obyvateľmi sme sa pýtali, prečo to tak bolo.

Na sídlisku Kamence sme zaregistrovali tri neplánované odstávky mimo blokov uvedených v zozname na plánovanú odstávku. Využili sme možnosť spýtať sa na adrese rekonštrukcia@kysuckenovemesto.sk, ktorá má slúžiť hlavne obyvateľom nášho mesta na informovanosť a riešenie podnetov. Odpoveď nám prišla síce až na druhý deň, ale o to viac si ceníme jej obsah.


– 21.06.2019 bol výpadok elektrickej energie v energobloku B ul. Sládkovičová čo spôsobilo výpadok dodávky TÚV do všetkých odberných miest napojených z predmetného energobloku.

– V sobotu 22.06.2019 bola porucha na potrubí TÚV pri bytovom dome č. 1207 v dôsledku čoho musel byť odstavený energoblok B.

– 23. – 24.06.2019 sme prechádzali s dodávkou TÚV z kotolne juh na kotolňu sever pričom ako primárne potrubie je využívané nové predizolované s provizórnym napojením na staré potrubia. Táto zmena nám dosť značne rozhádzala tlaky v potrubiach a teda aj zásobovanie energoblokov z ktorých je TÚV dodávaná do Vašich domov.

V dôsledku týchto okolností, ktoré sme nemohli predvídať boli problémy s dodávkou TÚV, čo nás mrzí a za čo sa Vám ospravedlňujeme. Začiatky zavádzania nových systémov sú vždy ťažké, ale pevne verím, že výpadky v dodávke TÚV sú posledné.

Pavol Korduliak, Kysuca s.r.o

Táto rekonštrukcia je rozsiahla a určite sa stretne ešte s nejedným problémom. Verme, že ich bude čo najmenej. Pri týchto malých odstávkach buďme trošku trpezlivejší. Každá veľká odstávka bude určite vopred oznámená a veríme, že Kysuce s.r.o v tomto prípade využije aj náš portál, aby ste mali vždy najnovšie informácie.

Autor: Miroslav Janouš