Aj napriek snahám župy bude neurológia a reumatológia v KNM aj naďalej chýbať

Nedostatok lekárov-špecialistov je problém, ktorý sužuje aj okres Kysucké Nové Mesto.  Prilákať lekárov-špecialistov sa do žilinských regiónov  snaží aj župa.

poliklinika

Podľa informácií zo župy aj v Kysuckom Novom Meste bol v rámci podporného programu
„Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ prejavený záujem prevádzkovať ambulancie.

Žiaľ, aj napriek týmto snahám budú v meste aj naďalej chýbať dôležití špecialisti z oblasti neurológie, alergológie a reumatológie. Záujem o zriadenie ambulancie zo strany týchto lekárov je pre Kysucké Nové Mesto zrejme veľmi malý.

„Žilinský samosprávny kraj rieši   zabezpečenie dostupnej  a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre  obyvateľov v regióne Kysúc.  Zo strany mladých  lekárov bol  prejavený záujem o prevádzkovanie ambulancie v Kysuckom Novom Meste najmä v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, endokrinológia a zubné lekárstvo. Nakoľko sprevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  súvisí  od finančných prostriedkov na realizáciu materiálno – technického vybavenia ambulancie a od pridelenia finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní,   samosprávny kraj pristúpil   k realizácii podporného  programu  Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“, ktorý je zameraný na stabilizáciu lekárov a sestier v Žilinskom kraji (rozdelený na viaceré podporné programy).  V rámci programu mali možnosť  noví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  do konca augusta 2019  zapojiť sa do výzvy ŽSK a uchádzať o poskytnutie dotácie až do výšky 30 000 tis. EUR,  ktorá v zmysle nastavených podmienok  je určená  na realizáciu materiálno technického vybavenia ambulancie.  V prípade, že z rozpočtu ŽSK pre rok 2020 budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky, je snahou odboru zdravotníctva ŽSK pokračovať v realizácii daného projektu,“ pre novinyknm.sk uviedla Mgr. Miriam Šuteková – riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK.

Podľa informácií zo strany župy, v kraji chýbajú
najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri a približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov.

Prostredníctvom podporných programov chce župa motivovať mladších lekárov zotrvať, respektíve sa vrátiť na Slovensko a s finančnou podporou si zabezpečiť rozbeh ambulancie, ktorej materiálne a technické vybavenie je často finančné náročnejšie. Rovnako intenzívne župa komunikuje aj so zdravotnými poisťovňami, aby dokázala zabezpečiť aj zazmluvnenosť poskytovateľov.

„Na dotáciách prerozdelíme v prvej výzve celkom 150-tisíc €, pričom lekári sa môžu uchádzať o dotáciu od 5 do 30-tisíc eur. Zastabilizovaných by malo byť minimálne päť novovzniknutých ambulancii v Žilinskom samosprávnom kraji, veríme však, že ich počet bude ešte vyšší,“ informuje župa na svojej webovej stránke.