Nové parkovisko aj chodník pri obecnom úrade v Radoli

parkovisko v Radoli

Okolie obecného úradu v Radoli je po položení zámkovej dlažby krajšie a kompaktnejšie. No nielen to, pri obecnom úrade vzniklo aj päť parkovacích miest.

Výsledkom stavebného ruchu, ktorý sa dial v posledných mesiacoch pri obecnom úrade v Radoli je nový chodník aj parkovisko.

„Pred Obecným úradom je často problém zaparkovať, nezriedka sme našli automobily odstavené na trávniku, najmä ak sa v sále Obecného úradu koná nejaká kultúrno-spoločenská udalosť. Bolo to tak, že nebola tu ani príliš hodnotná zeleň, nebola to ani oddychová plocha ani parkovisko. V minulom roku sme majetkovoprávne vysporiadali časť pozemkov pod budovou obecného úradu, zvyšok je ešte stále nevysporiadaný, a tak sme využili to, že na vstupe do obce sme konečne z ušetrených financií vybudovali chodník a rozhodli sme sa, že v záujme toho, aby sme aspoň čiastočne zjednotili vzhľad plochy pred Obecným úradom, tak sme svojpomocne s našimi pracovníkmi položili dlažbu a táto spevnená plocha môže slúžiť či už počas Radoľskej zabíjačky, Fašiangov,  Radoľskej heligónky alebo každodenne klientom Obecného úradu a ráno či poobede rodičom, ktorí privážajú alebo odvážajú deti do Materskej školy. Na plochu sa vmestí 5 automobilov,“ pre novinyknm uviedol starosta obce Radoľa, Ing. Anton Tkáčik.

parkovisko v Radoli

Autor: Petronela Hercová

Foto: FB „Čo sa deje v Radoli“