Nové workoutové ihrisko v Kysuckom Novom Meste

Sme radi, keď sa športoviskám v našom meste darí. Keď sa rekonštruujú staré a hlavne, keď sa vytvárajú nové. Jedno nové pribudlo aj na ZŠ Dolinský potok. Hlavou celého projektu bol pán Michal Vlček, ktorý je aj úspešný tréner kysuckých florbalistiek.

Takýchto cvičísk je v našom meste veľmi málo, „až jedno“, a to v dolnej časti mesta na Ulici Clementisová. Už dlhodobo mladí volajú po vybudovaní ďalších. Jedno nové sa nachádza pri Základnej škole Dolinský potok a musíme uznať, že vyzerá naozaj pekne. Lenže, na workoutovú metropolu v Žiline sa ani zďaleka nechytáme.

Celý projekt vybudovať ihrisko vznikol v hlave učiteľa telesnej výchovy tejto základnej školy.

Naším zámerom bolo zhotovenie malého workoutového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Športový areál ZŠ Dolinský potok je po vyučovaní otvorený pre verejnosť, a tak  ihrisko neslúži iba na hodinách telesnej výchovy.

Michal Vlček, autor projektu

Projekt workoutového ihriska (2018) a jeho realizáciu podporili:
Nadácia KIA Motors Slovakia – generálny partner
Rodičovská rada pri ZŠ Dolinský potok v Kys. Novom Meste
Mgr. Matej FABŠÍK
PhDr. Martin PRIEČKO, PhD.
(Z nadacie KIA smer mali 2000,- EUR  Celkove náklady boli 3100,- EUR

Aby sa predchádzalo úrazom a znehodnocovaniu ihriska vzhľadom na to, že ihrisko je prístupné aj verejnosti, bol vypracovaný aj Prevádzkový poriadok.

Verme tomu, že v najbližšej dobe bude na našich sídliskách takýchto ihrísk viac a hlavne ,aby vydržali čo najdlhšie a odolávali vandalom a nezodpovedným „akože“ cvičencom.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: ZŠ Dolinský potok