Novembrové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

V stredu 6. novembra sa konalo 23. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej len KMMP).

Po privítaní od predsedu sme mladým poslancom predstavili Nikitu a Artura, dvoch dobrovoľníkov z Estónska, ktorí budú pôsobiť v našej organizácii a pomáhať s našimi aktivitami. Sú tu vďaka projektu Dobrovoľníctvo KNM, ktorý bol podporený programom Európsky zbor solidarity. Artur s Nikom si navrhli aj vlastné aktivity ako napríklad workout, language café, športovania s mladými. Následne si mladí poslanci zhodnotili októbrové aktivity. Najvýznamnejšími pre nás a pre verejnosť bolo otvorenie klubovne AUTičko pre autistické deti a taktiež tvorba šachovnice na námestí, ktorá bude slúžiť verejnosti.

Patrik Hyll zhodnotil prácu, ktorú sme spravili v projekte Vytvorme to spoločne, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska. Patrik spolu s Matúšom Maljarom, poslancami mestského zastupiteľstva ale aj s poslancami KMMP a inými odborníkmi ďalej pracujú na vytvorení koncepcie pre prácu s mládežou v našom meste. Potom navrhol ďalšie kroky a poďakoval za spoluprácu. Poslanci KMMP pripravujú na 24. január mládežnícky ples a na zasadnutí si zhodnotili prípravu plesu a ďalšie potrebné kroky. Podrobné informácie o plese zverejníme v dostatočnom predstihu.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom a mestom Kysucké Nové Mesto.

https://bestvpncanada.ca/