Novinky o cyklotrase

Cyklotrasa z Krásna nad Kysucou je vybudovaná už niekoľko rokov. Nedávno pribudol ďalší úsek v Dunajove smerom na Kysucké Nové Mesto. Ale u nás všetko dlhé roky stojí.

Pripomeňme si odvážne vyjadrenie terajšieho primátora Mariána Mihaldu v jeho predvolebnej kampani.
Znelo takto:

Kysucké Nové Mesto vstúpilo do „Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín“, ktoré sa bude spolupodieľať na výstavbe cyklotrasy. Túto aktivitu samozrejme podporujem, ale ja nechcem čakať na zdĺhavé postupy. My potrebujeme cyklotrasu a korčuliarsku dráhu okamžite. Mám pripravený plán na vybudovanie trasy po nábreží od mosta, poza Lidl, STK až po Kamence.

Toto vyhlásenie je zo dňa 28. júla 2018 a odznelo v predvolebnom príhovore v Dome kultúry. Čo sa týka nábrežia, všetci môžeme vidieť, že žiadna zmena nenastala, preto sme sa po vyše roku od vyhlásenia opýtali, či sa teda niečo v stave cyklotrasy zmenilo.

Nedávno sme obdržali štúdiu k cyklotrase od ŽSK a v súčasnosti sa prejednáva ďalší postup spolupráce s okolitými dotknutými obcami na úrovni primátora a starostov.

PeadDr Emília Becová – prednostka

Je to odpoveď, na ktoré sme si už zvykli, len aby bola splnená zákonná povinnosť. Škoda, že sa mesto nesnaží obyvateľov informovať aj o detailoch. My sme nelenili a detaily sme si zohnali.

Spracovateľom štúdie úseku Dunajov – Kysucké Nové Mesto – Žilina Budatín je firma DAQE Slovakia s.r.o.
Dňa 9.9.2019 sa na úrade ŽSK konalo stretnutie za účelom prediskutovania trasovania budúcej cyklotrasy.

Celá táto štúdia sa skladá z niekoľkých častí. My sme pre Vás vybrali tie, ktorá sa priamo dotýkajú Kysuckého Nového Mesta. Ostatné štúdie nájdete v galérii na konci článku.

Cyklotrasa bude smerovať z Ochodnice popri železničnej trati. Napojí sa na už novo vyasfaltovanú cestu pri lipke a bude smerovať na sídlisko Kamence.
Druhou alternatívou je, že cyklotrasa nepôjde po novej asfaltke, ale bude pokračovať popri železnici až ku kotolni.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Ďalej pôjde súbežne popri potoku na Kamencoch a na druhú stranu bude prechádzať až pri prvom z troch výškových panelákoch a ďalej na breh rieky Kysuca. Po nábreží bude smerovať k obchodnému domu Lidl.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Pri Lidli sú varianty dve. Buď pôjde prechod cez cestu alebo podjazd popod most. Reálnejšia a aj bezpečnejšia vyzerá byť druhá alternatíva.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Trasa pôjde potom ďalej po nábreží rieky Kysuca poza garáže na Clementisovej smerom na Rudinu.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Samosprávy už od VÚC dostali štúdiu trasovania cyklotrasy a teraz je už rad na nich. Združenie dotknutých obcí bude musieť zabezpečiť všetky ďalšie štádia projektu a povolení, vrátane zabezpečenia financií.

Cyklotrasa bude prechádzať aj veľmi frekventovanou cestou v čase rannej alebo večernej dopravnej špičky. Predo veríme aj v to, že mesto bude myslieť aj na túto skutočnosť a dokonale pripravý prechody pre cyklistov a športovcov.

Celá štúdia trasy od Dunajova až po Žilinu-Budatín

Ak si chcete jednotlivé obrázky priblížiť, stačí na ne kliknúť a otvoria sa v novom okne.

Text: Miroslav Janouš