Novinky na dvore Materskej školy na Ulici 9. mája

Uhádnete, kde detské preliezačky rozhodne nesmú chýbať? No predsa tam, kde deti trávia najviac času – v materskej škole. Školská záhrada  v Materskej škole na Ulici 9. mája  Kysucké Nové Mesto je často súčasťou  realizácie výchovno – vzdelávacieho procesu za pekného a slnečného počasia.

A  preto  sme do nej v jarnom období investovali vyššiu sumu financií z rozpočtu materskej školy na drevené telovýchovné zostavy, ktoré spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy a nároky na kvalitu a bezpečnosť detí.   Zakúpili sme tri lanové, balančné, lezecké zostavy,  domček so šmykľavkou, domček s lavičkami, lezeckú  pyramídu, lezeckú stenu, rebríkovú a lezeckú zostavu  pre aktívny  a hravý pobyt detí vonku.

Telovýchovné prvky sú  prístupné  všetkým deťom, ktoré  zároveň rozvíjajú  ich motoriku, pevnú vôľu, radosť z pohybu,  telovýchovné, športové a akrobatické výkony.

Súčasná doba prináša popri mnohých výdobytkoch aj negatíva. Najčastejšie patrí medzi ne aj zhoršená pohybová kultúra detí.  Školský dvor a jeho herné telovýchovné prvky sú   jedným z miest, kde si môžu deti tento nedostatok eliminovať a okrem toho medzi deťmi prevláda  kamarátstvo,  zdravé súťaženie, rozvíja sa ich osobnosť, myslenie, empatia, kreativita. 

Podľa pridelených financií od nášho zriaďovateľa – mesta chceme i do budúcna zabezpečovať postupnú výmenu detských železných zostáv za drevené, ktoré budú zodpovedať požiadavkám európskych noriem.

Chystáme sa obnoviť pieskoviská a zabudovať k nim dve zostavy – hríb a muchotrávku ako sklad na formičky a pomôcky do piesku, ktoré budú  deťom vždy po ruke. 

Je však nepochopiteľné, že práve aj naša školská záhrada sa stáva terčom útoku „malých vandalov“. V čase uzatvorenia školského dvora nám zničili  kvetinové tabule na kreslenie a ich opätovné obnovenie nám zbytočne odčerpáva financie, ktoré by sme vedeli použiť užitočnejšie. Vybavenie školského dvora preliezačkami odčerpalo z rozpočtu materskej školy vyššie finančné náklady. Boli to financie, ktoré sme si ušetrili v rámci šetrenia energií a iných prevádzkových nákladov a práve tieto boli presunuté na nákup vybavenia školského dvora telovýchovnými zostavami, aby náš areál spĺňal svoj účel a prinášal deťom len radosť, smiech a zábavu. Teší nás, keď pri odchode detí z materskej školy  ho na hry často využívajú aj rodičia s deťmi.

Súčasťou školskej záhrady je aj Dopravné ihrisko Radosť, ktoré už viac rokov využívame na mnohé výchovno – vzdelávacie aktivity v edukačnom procese materskej školy zamerané na vytváranie predpokladov pre dopravnú výchovu, návykov bezpečného správania sa a rozvíjanie elementárnych zručností podľa Školského vzdelávacieho programu Sedembodková lienka.Na udržiavanie tohto objektu pravidelne každý rok investujeme časť financií z rozpočtu materskej školy.

Touto cestou ďakujeme aj nášmu zriaďovateľovi mestu za spoluprácu, ústretovosť a snahu vždy pomôcť. Veď nášmu predškolskému zariadeniu sa investovať do športovania a zdravia detí vždy oplatí.

Riaditeľka Materskej školy, Ulica 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
PhDr. Elena Gavláková