Obec Povina zlepšuje komunikáciu s obyvateľmi

Obec Povina ponúka svojim občanom otvorenú samosprávu. Nielen že sa zmenila webová stránka obce, ktorá je pravidelne dopĺňaná o všetky oznamy či akcie, začali vydávať i vlastné „Rýchle správy zo samosprávy“. Ďalším prvkom sú novovybudované informačné vitríny.

Komunikácia a dôvera medzi vedením samosprávy a obyvateľmi obce je jedným zo základných pilierov kvalitného fungovania. Vedenia obce Povina si túto úlohu uvedomuje, preto realizuje kroky, ktoré pomôžu zlepšiť komunikáciu a informovanosť v obci.

V posledných dňoch pribudli v obci viaceré informačné tabule. No nielen informačné tabule…„Informačná vitrína bola osadená len pri Obecnom úrade, čo mi pripadalo ako slabá, ba až nedostatočná informovanosť pre našich občanov. Nakoľko v časti Tatarovce nemáme vybudovaný rozhlas, osadenie informačnej vitríny v tejto časti bolo viac ako potrebné. Ďalšia vitrína bola vybudovaná v časti Belanovce, kde je hustá osídlenosť a veľká frekvencia obyvateľov. Spoločne s poslancami OZ sme sa rozhodli ešte vybudovať nové lavičky pozdĺž obce, či staré lavičky zrekonštruovať. Čaká nás ešte osadenie smerových tabúľ či označenia ulíc,“ pre novinyknm.sk uviedla starostka obce Alena Dudeková.

„Na záver by som sa chcela poďakovať poslancom OZ za ich aktivitu, za ich dobré návrhy a postrehy, ale i za to, že neváhajú aj manuálne pomôcť pri prácach v teréne. Je radosť pracovať v tak dobrom celku, ktorý tvorí poslanecký tím, ale aj pracovníčky Obecného úradu,“ dodala starostka obce.

Autor: Petronela Hercová

Foto: obec Povina