Obloha nad Povinou bola plná šarkanov

Slnečné popoludnie si v Povine na kopci oproti Základnej škole, v piatok 12.októbra 2018, užili nielen deti, ale aj ich rodičia.  Šakraniáda mala aj tento rok veľký úspech.

„Púšťanie šarkanov sa stalo v našej obci tradíciou a nesmierne ma teší, že sa na akcii zúčastňujú celé rodiny,” pre novinyknm.sk uviedla poslankyňa obecného zastupiteľstva Alena Dudeková.
Tento ročník sa konala aj súťaž o najväčšieho šarkana. Po obrovských drakoch vyletela do nebies “maxi kobra”, ktorá sa tiahla takmer polovičkou kopca. Nádhernú podívanú nám predviedol Jožko Satmar, ktorý si odniesol nedávno pokrstenú knižku Pes Timo a doktor Hafbolíto s vlastnoručným venovaním autorky knihy Ľubice Bátoryovej.  Bez odmeny neostal ani jeden účastník šarkaniády, každý si odniesol sladkú odmenu.
„Na záver by som sa chcela poďakovať za spoluprácu nielen rodičom a starým rodičom, ale aj pani učiteľkám Základnej školy, ktoré sa každoročne podieľajú na povinskej šarkaniáde,“ dodala Alena Dudeková.

Článok aj fotografie pre novinyknm.sk poskytla Alena Dudeková.

https://bestvpncanada.ca/