Obyvatelia boli opäť bez TV prenosu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

V stredu 6.2.2019 sa v zasadačke Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste konalo mimoriadne zasadnutie. Obyvatelia mesta najskôr dostali informáciu o odvysielaní zastupiteľstva, neskôr sa oznámenie stiahlo a zastupiteľstvo v priamom prenose vysielané nebolo.

Práve tieto mimoriadne zastupiteľstvá sú veľmi dôležité pre obyvateľov, pretože sa niečo mimoriadne ide riešiť alebo schvaľovať. Bolo to tak aj teraz. Na zastupiteľstve mal vystúpiť pán Mgr. Ladislav Vendrinský, referát školstva so správou o hovädzom mäse a možnostiach jeho výskytu v školských zariadeniach spadajúcich pod správu mesta. Tieto informácie si však mohli vypočuť len poslanci a hŕstka prísediacich.

Mesto má však s mestským poskytovateľom televízie Antechnet dohodu na odvysielanie štyroch riadnych zasadnutí počas roka. Tieto riadne zasadnutia sú v marci, v júni, v septembri a v decembri pre rok 2019. Ľudia však chcú vidieť odvysielané všetky zastupiteľstvá, aj tie mimoriadne.

Je moderná doba a silu internetu už chápu aj staršie generácie. Aj napriek tomu, že zasadnutia sú verejné a môže sa na nich zúčastniť každý, tí starší si ho radšej vychutnávajú z pohodlia domova. A tak tomu malo byť aj teraz. Na stránkach mestského poskytovateľa sa objavila správa, že zasadnutie bude vysielané naživo. Nestalo sa tak a ľudia začali byť pohoršení, že poslanci chcú niečo skrývať.

Chybu priznal konateľ firmy Antechnet

Touto cestou sa chcem zároveň ospravedlniť, že došlo k nedorozumeniu a bola mylne podaná informácia na FB o tom, že budeme robiť priamy prenos so zasadnutia 6.2.2019. Hneď po zistení omylu bola informácia z FB stiahnutá (cca po pol hodine).

Ing. Pavol Kobrtek, konateľ firmy Antechnet a poslanec Mestského zastupiteľstva

Nevadí, veď chyby sa stávajú a nikoho za to neviníme. Smutné je však to, že v 21. storočí, v dobe, keď sú ľudia hladní po informáciách hlavne zo svojho okolia, nedokáže mesto zabezpečiť priamy prenos zo zasadnutia. Nie preto, že by muselo, ale preto, že ľudia si to už dlho žiadajú. Bolo to tak za bývalého vedenia, je to tak aj za nového vedenia mesta.

Svitá na lepšie časy

Na facebook stránkach „občan Kysuckého Nového Mesta“ sa rozvírila vášnivá debata na tému vysielania prenosov zo zasadnutí zastupiteľstva. Konateľ firmy Antechnet sa v nej vyjadril, že daná téma je v riešení.

Do budúcna chceme urobiť technické opatrenia na to, aby sa robil priamy prenos z každého zasadnutia MZ na youtube a samozrejme aj 4x do roka, ako som už napísal, na ANTECH-Channely. Pokiaľ ani toto nepostačuje, každý občan má možnosť prísť priamo na zasadnutie MZ do zasadačky MÚ. Všetky zasadnutia sú verejné.

Ing. Pavol Kobrtek

Ostáva nám už len čakať, či sa novému vedeniu mesta podarí dopracovať k dohode so spoločnosťou Antechnet alebo poslanci mesta nájdu iné riešenie, ktorým by uspokojilo potreby obyvateľov mesta, bažiacich po informáciách a dianí v meste. Nie pre každého je to jednoduché, dostaviť sa do zasadačky a sledovať zasadnutie poslancov naživo.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: archív / pixabay