Od marca bude autobusový spoj z Ochodnice k firme Schaeffler jazdiť po zmenej trase

Obec Ochodnica na svojej FB stránke oznamuje zmenu, ktorá sa týka pravidelnej autobusovej linky jazdiacej na trase Ochodnica – KNM Schaeffler.

Na základe sťažností občanov obce Ochodnica pristúpila SAD-ka Žilina k zmene na linke 504414 Ochodnica -KNM.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje, že od 3.3.2019 bude spoj č. 18 na linke 504413 odklonený od obvyklej trasy. Spoj bude vedený cez Povinský most (nepôjde cez Budatínsku Lehotu ) a ďalej bude pokračovať cez KNM, autobusovú stanicu a koľaje k firme Shaeffler.

Jedná sa autobusový spoj, ktorý v pracovných dňoch odchádza z Ochodnice-konečná o 13:20 hod. a do KNM-Schaeffler II má príchod 13:45 hod.

Informácia prebratá z FB Ochodnica.