Oslávili sme Deň materských škôl na Slovensku


Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Každoročne ho oslavujeme 4. novembra.

Aj naša Materská škola na Ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste sa každý rok zapája do tejto výnimočnej akcie spolu s rodičmi lampiónovým   sprievodom . Už  v predstihu sme realizovali vo všetkých triedach týždeň hraných a kreslených rozprávok, kde det i učiteľky hrali rôzne divadielka a následne ich výtvarne stvárňovali. MŠ sme vyzdobili svietiacimi lampiónmi, lampášikmi, balónikmi i rodičia sa dobre pripravili a priniesli si  rôzne svetielka a lampióny.

Akcia naberá rokmi na úspešnosti a popularite. Zúčastňuje sa jej takmer celé sídlisko Kamence  a tento rok sa nám prihlásila aj Ľudová hudba spod Ľadonhory z Vadičova. Okolo 17,00 hod. sa celý školský areál zaplnil rodičmi, deťmi, starými rodičmi, žiakmi – bývalými škôlkarmi …, ktorí sa prišli zapojiť do lampiónového sprievodu. Všetkých privítali rezké tóny ľudovej hudby. I počasie nám prialo a na tmavej oblohe po daždi sa ukázal žiarivý mesiačik.

V úvode riaditeľka MŠ PhDr. Elena Gavláková všetkých privítala a v príhovore priblížila význam sviatku Dňa materských škôl na Slovensku. Otvorenie lampiónového sprievodu znásobila báseň: „ Modlitba za rodičov“ v podaní detí našej MŠ.  Potom sa dlhý sprievod so svietiacimi lampiónmi na čele s vadičovskými muzikantmi vydal na cestu po sídlisku.

Títo celou cestou spievali, hrali a do okien  pritiahli  viacerých obyvateľov. Nakoniec sa sprievod  vrátil na školský dvor, kde boli všetky deti obdarované sladkosťou a pri rezkých tónoch  si aj poskákali. Čerešničkou na torte boli vypustené do tmavej oblohy dva veľké svietiace lampióny ako posolstvo radosti a šťastia všetkým deťom. Potešil nás veľký počet rodičov, ktorí prejavili záujem o túto akciu a tak podporili opodstatnenosť  a význam materských škôl.

Riaditeľstvo materskej školy vyjadruje všetkým prítomným poďakovanie za mimoriadne veľkú účasť na akcii. Poďakovanie patrí i Ľudovej hudbe spod Ľadonhory z Vadičova,  ktorá nám navodila príjemnú, veselú atmosféru.  Všetci sa rozišli spokojní do svojich teplých domovov, len na školskom dvore ostali svietiť blikajúce svetielka do tmy ako strážcovia našej MŠ.

Za kolektív MŠ A. Slivková