Ozónové čistenie vozidiel aj dezinfekcia rušňov – ZSSK bojuje proti koronavírusu všetkými prostriedkami

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s koronavírusom informuje, že vo štvrtok 5. marca 2020 zasadol krízový štáb ZSSK, ktorého cieľom je zabezpečiť opatrenia na ochranu proti nákaze. Štáb neustále monitoruje situáciu a pripravuje možné riešenia.

V súvislosti so zabezpečovaním osobnej dopravy ZSSK zavádza:

• zvýšenú frekvenciu dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.), o dezinfekciu rušňov, o úplnú dezinfekciu interiéru vozidiel ozónom, o dezinfekciu vozidiel chlórom, o zvýšenú frekvenciu dezinfekcie diaľkových vozňov (jeden- až trikrát za 24 hodín),

• objednávku dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok a respirátorov, ktoré budú v prípade potreby k dispozícii,

• informovanie verejnosti prostredníctvom informačných plagátov na staniciach a vo vlakoch.

V rámci interných opatrení národný dopravca pripravuje nasledovné riešenia:

• možnosť pracovať z domu (tzv. home office) pre tých zamestnancov, ktorým to povaha práce umožňuje,

• monitoring „péeniek“ a návštev lekárov zamestnancami,

• zrušenie všetkých zahraničných ciest a obmedzenie tuzemských ciest,

• zrušenie všetkých školení okrem tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

Zamestnancom prvého kontaktu, t. j. vlakovému personálu a zamestnancom osobných pokladníc, bude vydaný komplexný balíček s ochrannými pomôckami, ktorý bude obsahovať antibakteriálny gél, ochranné rúško a jednorazové rukavice. Vlakvedúci navyše dostanú aj pokyny, ako sa správať vo vlaku v prípade, že sa v ňom zdržiava osoba s podozrením na koronavírus.

ZSSK taktiež zavádza opatrenia na zvýšenú mieru dezinfekcie svojich pracovísk. Národný dopravca zároveň bojuje s nedostatkom potrebných ochranných prostriedkov a s ich neúmerne rastúcou cenou, preto vyzval na úzku spoluprácu Ministerstvo dopravy a výstavby SR a externých dodávateľov.

Vzhľadom na aktuálne rušenie rôznych kultúrnych a športových podujatí a prerušenie vyučovania na školách sa predpokladá, že dôjde k zníženiu počtu cestujúcich vo vlakoch ZSSK.

Čo je koronavírus? Koronavírus je nový typ vírusu, ktorý spôsobuje respiračnú infekciu.

Aké sú príznaky? Príznakmi ochorenia sú horúčka, bolesť svalov a hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie a únava. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 – 14 dní, v priemere je to 6 dní.

Aká by mala byť prevencia?

• Dôkladne si umývajte ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd. Eventuálne použite dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

• Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.

• Keď kašlete alebo kýchate, zakryte si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom. Hygienickú vreckovku po použití zahoďte do odpadkového koša.

• Vyhýbajte sa osobám s prenosným ochorením (napr. nádcha, chrípka) a s príznakmi, ako sú kašeľ, sťažené dýchanie, teploty.

• Podľa možností zvážte pozdrav podávaním rúk a vyhnite sa kontaktu s osobami na vzdialenosť kratšiu ako 1 meter.

Zdroj: Tlačová správa ZSSK