Pandémia Covid-19 ovplyvnila aj projekt požičiavania bicyklov

Projekt požičiavania byciklov v Kysuckom Novom Meste mal byť spustený od polovice mesiaca apríl 2020. Žiaľ, ako mnoho iných projektov, aj tento ovplyvnila pandémia Covid-19.

„Meškanie realizácie projektu zdieľania bicyklov spôsobila súčasná mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19,“ pre novinyknm uviedla prednostka MsÚ KNM.

Službu požičiavania bicyklov bude v meste zabezpečovať spoločnosť ANTIK Telecom. K dispozícii bude 35 kusov mechanických bicyklov, ktoré si bude možné požičať na pár minút alebo aj na niekoľko hodín.

Projekt bude financovaný súkromnou spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. a bezplatná bude iba prvá 30 min. jazda,“ uviedla v odpovedi prednostka MsÚ KNM.

“ Prevádzka požičiavania bicyklov (bikesharing) bude k dispozícii počas dohodnutého obdobia, v závislosti od poveternostných podmienok. Za hlavné prevádzkové obdobie sa považuje obdobie od 15.04. do 31.10 .. V mesiacoch mimo hlavného prevádzkového obdobia (01.11. až 14.04.) móže byť používanie služby obmedzené alebo zastavené s prihliadnutím na jej využívanie, ako aj z dôvodu servisnej prípravy bicyklov na nasledujúce hlavné prevádzkové obdobie,“ uvádza sa v zmluve, ktorá je zverejnená na webovom portáli mesta.

Bicykle by mali slúžiť najmä ako doplňujúca forma k ostatným druhom hromadnej dopravy, ktorá v meste funguje. Napríklad na rýchly presun z vlakovej alebo autobusovej stanice do práce a naopak. Poslúžiť, ale môžu aj návštevníkom či komukoľvek, kto ich bude potrebovať.

Požičiavanie byciklov bude fungovať prostredníctvom aplikácie. Drobné opravy bicyklov bude zabezpečovať mesto na vlastné náklady, väčšie poškodenia bude riešiť spoločnosť ANTIK Telekom. Mesto bude zabezpečovať aj poriadok pri požičivaní bicyklov. Znamená to, že mesto podľa zmluvy zabezpečí „premiestňovanie nevbodne postavených alebo zhodených bicyklov z dovedu obmedzovania dopravy, pohybu chodcov, parkovania na zeleni, mimo verejne dostupných ploch a mimo Zóny použitia služby definovanej ako katastrálne územie Mesta a to minimálne jedenkrát denne.“

Podobná služba by mala byť spustená aj v Krásne nad Kysucou.

Text: Petronela Hercová

Foto: Piaxabay