Parkovisko pri ZŠ Nábrežná nebude!


Tento projekt vzbudil na sociálnych sieťach obrovské vášne a rozdelil obyvateľov nášho mesta na dve polovice. Jedna polovica bola za vybudovanie parkovacích miest, ktoré naše mesto nutne potrebuje, a druhá polovica bola za zachovanie zelene a tohto ovocného sadu.

Dnes ráno sme však dostali do redakcie mail, ktorý poteší hlavne dú druhú polovičku obyvateľov. V správe z poľskej strany sa píše, že od tohto projektu odstupujú.

V odpovedi na mail zo dňa 10 apríla , úprimne informujme, že náš spoločný projekt výstavba parkovísk nebude môcť byť realizovaná z dôvodu odmietnutia spolufinancovania tohto projektu a my už viac nechceme / nebudeme sa snažiť/ tento projekt dotovať (financovať) v rámci poľsko – slovenského programu Interreg.

Ak máte akékoľvek pochybnosti , obráťte sa na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste.

Marcin Zyzak, referát rozvoja, investícií a pomoci (PL)

Najväčšiu radosť z tejto správy majú určite učitelia a riaditeľ ZŠ Nábrežná. A my sa radujeme s nimi. Určite sa nájdu aj vhodnejšie plochy na vybudovanie parkoviska. A nové vedenie na čele s primátorom nájdu vhodnejšie lokality na ďalšie podobné projekty.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: archív NovinyKNM