Ples rodín mojím pohľadom a v skratke

Plesovú sezónu otvoril Ples v opere v Bratislave a po tomto otvorení sa mohli začať poriadať plesy na celom Slovensku. Výnimkou nie je ani Kysucké Nové Mesto, v ktorom sa v plesovej sezóne koná niekoľko plesov. Ja som dostal pozvánku na už 24. ročník Plesu rodín, ktorý sa konal pod záštitou pána dekana Holbičku a pána farára Týleša. Ako fotograf som sa na takejto spoločenskej udalosti ocitol prvýkrát a musím uznať, že masové diskotéky sa na takéto akcie absolútne nechytajú.

Ples rodín bol úžasný hneď od začiatku. Ako fotograf som dostal vlastné miesto na sedenie, občerstvenie, pár organizačných rád a išlo sa na to. Spočiatku boli ľudia dosť ostýchaví a moje fotenie spočívalo len z momentiek. Ale hneď ako začal program a ľudia sa trošku uvoľnili, mal som plný objektív práce. Fotili sa všetci. Malí, veľkí, starší, mladší a niektorí aj niekoľkokrát.

Musím uznať, že tento ples bol organizačne zvládnutý na výbornú. Chválim hlavne mladých organizátorov z oboch farností v Kysuckom Novom Meste za zabezpečenie celého chodu akcie, perfektného jedla a hlavne za dobrú zábavu.

Celý večer zabávala ľudí živá kapela Primátor zo Žiliny, ktorá zahrala naozaj všetko, či ľudové alebo moderné pesničky. Boli naozaj skvelí a tancovali všetci návštevníci. Veru, aj ja som si pohupoval s nohou do rytmu. Organizátorom vyšlo aj pozvanie bratov Minárikovcov, ktorí celú sálu neroztancovali, ale rozospievali. Chvíľami mi naskakovala husia koža, keď som v tak malej sále počul zborovo spievať viac ako 200 ľudí.

Ak by som mal celkoho zhodnotiť tento ples, bol výborný!

Dúfam, že to nebol môj posledný ples a veľmi rád príjmem pozvanie aj na iné. No už teraz môžem s istotou povedať, že budúci rok si do kalendára opäť poznačím termín na Ples rodín a veľmi rád sa ho opäť zúčastním, či už ako fotograf alebo hosť.

Autor: Miroslav Janouš

Foto: autor