Po predajniach Lidl a Tempo Jednota uzavrie svoje parkovisko aj Billa

Spoločnosť Billa s.r.o., ktorá v našom meste prevádzkuje predajňu sa po 20 rokoch fungovania u nás rozhodla uzatvoriť parkovisko rampou.

Ako prvý obchodný dom spoplatnil svoje parkovisko Tempo Jednota v centre mesta. Toto parkovisko bývalo otvorené stále, avšak po tom, ako mesto spoplatnilo parkovanie na Belanského ulici, bývalo toto dovtedy otvorené parkovisko preplnené. Autá na parkovisku stáli kade tade a niekedy porušovali svojim státím vyhlášky a predpisy. Toto parkovisko je momentálne spoplatnené len počas otváracích hodín obchodného domu.

Podobnou cestou sa vydala aj predajňa Lidl. Tá však zvolila trošku iný spôsob uzatvárania parkoviska. Počas otváracích hodín je parkovisko otvorené a zatvárajú ho len vtedy, keď je zatvorená aj prevádzka. Toto tak trošku znemožňovalo obyvateľom v priľahlej bytovke opustiť alebo zaparkovať auto na danom parkovisku v nočných hodinách.

Parkovanie na svojom pozemku bude riešiť aj spoločnosť Billa s.r.o. a plánuje svoje parkovisko uzatvárať, čo nám potvrdila aj samotná hovorkyňa spoločnosti.

Zvažujeme nainštalovať rampy na parkovisko pred našou predajňou v Kysuckom Novom Meste. Čo sa týka režimu parkovania, to je ešte predmetom diskusie s predstaviteľmi mesta, s ktorými pravidelne komunikujeme.

Ing. Kvetoslava Kirchnerová
Hovorca spoločnosti Billa s.r.o.
Obchodný dom Billa rok 2009

Čo však viedlo spoločnosť Billa k tomuto kroku, sme sa už od hovorkyne spoločnosti nedozvedeli a taktiež ani to, akým spôsobom bude môcť verejnosť využívať parkovanie na súkromnom pozemku spoločnosti. S našou otázkou sme sa teda obrátili aj na vedenie mesta. Vedeniu mesta sme však položili aj doplňujúcu otázku a to, akým spôsobom chce obyvateľom okolitých bytoviek zabezpečiť parkovanie v prípade, že spoločnosť Billa bude svoje parkovisko uzatvárať aj počas noci a štátnych sviatkov, keď predajňa nemá otváraciu dobu.

Na mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení nebola do dnešného dňa doručená žiadosť od BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava o povolenie osadenia rampy na parkovisko pred SUPERMARKET č. 257.
Z uvedeného dôvodu nie je možné zaujať stanovisko a odpovedať na Vaše otázky.

PeadDr. Emília Becová, prednostka mesta KNM

Z vyjadrenia spoločnosti Billa s.r.o. sme sa teda dozvedeli, že spoločnosť má v pláne uzavrieť parkovisko rampou. Akým spôsobom sa bude parkovisko pri predajni uzatvárať nám neprezradila ani jedna strana.

Ostala však otvorená aj ďalšia otázka. Čo s desiatkami áut, ktoré na parkovisku parkujú pravidelne a nechávajú ich tam obyvatelia okolitých panelákov hlavne cez noc. Vzľadom na nedostatok parkovacích miest na sídliskách by malo toto pravdepodobne za následok parkovanie áut na trávnatých plochách a na miestach nie na to určených, čo výrazne uberie zo zelene, za ktorú všetci teraz tak aktívne bojujú.

foto ilustračné

Určite by stálo aj za zváženie, či je vhodné takúto rampu umiestniť na križovatku pred vstup na parkovisko. Takýmto spôsobom sa dosť výrazne zablokuje doprava pred predajňou Billa, hlavne v situácii, ak by chceli na parkovisko vojsť autá z oboch smerov.

Keď zoberieme do úvahy túto skutočnosť, bude možné toto parkovisko uzatvárať len počas noci, čo však bude spôsobovať problém s parkovaním obyvateľov, ako sme to už popisovali. Nevieme však, kde presne bude umiestnená rampa, preto sú to len naše dohady.

Nechajme sa teda prekvapiť, ako vyrieši tento problém spoločnosť Billa s.r.o., a ako sa tomu postaví vedenie nášho mesta, a či bude záujem obyvateľom pomôcť a vyriešiť parkovaciu politiku nielen v tejto časti, ale aj v celom meste KNM.

Miroslav Janouš