PO SOBÁŠI SI NOVÉ DOKLADY VYBAVÍTE BEZPLATNE

Od 1. septembra 2019 platí novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá oslobodzuje od spoplatnenia okrem iných úkony policajných oddelení dokladov, predmetom ktorých je zmena priezviska po uzavretí manželstva – s výnimkou prípadov, ak sa vydáva doklad v urýchlenom režime do dvoch či desiatich dní.

Ak teda žena, ktorá prijala manželovo priezvisko, prípadne muž, ktorý prijal manželkino priezvisko, požiada o nový občiansky preukaz, v bežnej lehote do 30 dní už nebude musieť uhrádzať 4,50 eur, polícia ho vydá bezplatne. Ak ho však bude chcieť v dvojdňovej lehote, v takomto prípade za poplatok 20 eur.

Rovnako za žiadosť o cestovný doklad s priezviskom zmeneným po sobáši v bežnej 30-dňovej lehote sa už poplatok 33 eur vyberať nebude. Pri zrýchlených lehotách do 2 resp. 10 dní však žiadateľ zaplatí 99/66 eur.

Odpadá aj poplatok 6,50 eur za vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz vydaný v štandardnej 30-dňovej lehote. V urýchlenej lehote do 2 pracovných dní však bude treba zaplatiť 26 €. Ak si po zmene priezviska o osvedčenie o evidencii vozidla požiadate v rámci štandardnej lehoty, ušetríte 6 eur, v urýchlenej dvojdňovej lehote sa však 30-eurovému poplatku nevyhnete.

Novela zákona sa vzťahuje aj na vydanie spomínaných dokladov v prípade ich straty, odcudzení alebo poškodení. Ak o nové požiadate s novým priezviskom získaným po sobáši, polícia ich v štandardnej 30-dňovej lehote vydá bezplatne.

Novela zákona má dopad aj na oblasť zbraní a streliva – za vydanie nového zbrojného preukazu, licencie pre fyzickú osobu, európskeho zbrojného pasu či nákupného povolenia a zbrojného sprievodného listu sa v súvislosti so zmenou priezviska po uzatvorení manželstva správne poplatky vyberať nebudú. Žiadatelia tak ušetria od 4,50 do 16,50 eur.

Polícia SR
Foto: shutterstock.com