Podzemné vedenie verejného osvetlenia na Námestí slobody potrebuje výmenu

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý sa realizoval v roku 2016 nevyriešil všetky nedostatky, ktoré má verejné osvetlenie v Kysuckom Novom Meste.  Rekonštrukcia verejného osvetlenia prebieha aj naďalej, napríklad aj v podobe výmeny podzemného vedenia.

Nové svietidlá, ktoré nahradili tie staré neúsporné priniesli mesto doposiaľ 50% úsporu energií. Avšak po výmene svietidiel nastalo v meste viacero problémov s nedostatočne osvetlenými miestami, čo podľa všetkého spôsobuje to, že svetlá majú malý rozptyl svietenia a sú na nízkych stožiaroch.  V poslednom období je na sociálnych sieťach mnoho sťažnosti aj na nefungujúce verejné osvetlenie.

Problém je v podzemnom vedení verejného osvetlenia, ktoré je potrebné priebežne vymieňať, tak ako napríklad na Námestí slobody.

„Na Námestí slobody sa realizuje výmena podzemného vedenia verejného osvetlenia z dôvodu jeho rozsiahleho poškodenia,“ informovalo v odpovedi mesto Kysucké Nové Mesto.

Mesto Kysucké Nové Mesto má tiež vypracovaný projekt „Verejné osvetlenie mesta Kysucké Nové Mesto, o ktorom podrobnejšie informácie prinesieme už čoskoro.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka