Polopodzemné kontajnery budú aj v Kysuckom Novom Meste

Po vzore iných miest a obcí pristupuje k realizácii polopodzemných kontajnerov aj mesto Kysucké Nové Mesto.

Už čoskoro sa začne s realizáciou dvoch stojísk polopodzemných kontajnerov. Jedno by malo byť podľa informácií z radov poslancov v hornej časti mesta a jedno v dolnej časti mesta. Celková výška sumy podľa informácií z portálu digitálne mesto na realizáciu dvoch stojísk je 61 552,82 Eur s DPH .

Význam polopodzemných kontajnerov je pre mestá značný. Jednak majú kontajnery väčšiu kapacitu a v kombinácii s monitorovacím systémom, ktorým sa efektívne riadi vývoz odpadu, šetria finančné prostriedky samospráv. Okrem toho sú estetickejšie a menej zapáchajú. Je to tým, že odpad je čiastočne v zemi, kde je teplota omnoho stabilnejšia a teda odpad sa rozkladá pomalšie. S výhodami môžeme pokračovať ďalej: minimalizácia vandalizmu, pretože z kontajnerov sa nedá odpad spätne vyberať, kontajnery sa nedajú vyvracať a počas silných vetrov z nich odpad nepoletuje po okolí.

Samozrejme, čistotu a poriadok okolo polopodzemných kontajnerov si musia udržiavať obyvatelia vlastnými silami, tak ako to je aj pri klasických kontajnerových nádobách. Technológie a pokrok síce napredujú, ale niektoré veci zostanú vždy na uvedomelosti a vyspelosti ľudí.

Polopodzemné kontajnery využívajú mestá a obce na priemyselný, komunálny a triedený obsah.

V tejto časti treba vyzdvihnúť význam separovania odpadu. Prečo? Pretože separovaný odpad sa vyváža bezplatne. Znamená to, že čím viac budú ľudia separovať, tým menej bude samospráva za vývoz odpadu platiť.

Podľa informácií z portálu digitálnemesto.sk na každom stojisku v Kysuckom Novom Meste bude 6 kontajnerov, z toho 3 kontajnery budú mať objem 5 m³ a 3 kontajnery 3 m³ .

Text a foto: Petronela Hercováhttps://bestvpncanada.ca/