Povina dostala dotáciu na vybudovanie polopodzemného kontajnera

V dnešnej dobe snáď asi každá samospráva zápasí s odpadmi. Neustále zvyšujúce sa množstvo zmesového odpadu a slabé separovanie oberajú obecný rozpočet o peniaze, ktoré by mohli byť použité na rozvoj a potreby obce.

“Len za rok 2018 sme museli z rozpočtu obce doplatiť viac ako 4000 Eur za TKO, pretože poplatok vybratý od občanov bol nepostačujúci. Najväčšiu časť odpadov v našej obci tvoria plasty. Preto sme reagovali na výzvy z VÚC a dnes už vieme, že sme získali dotáciu na vybudovanie polopodzemného kontajnera na plasty. Okrem toho sme uspeli aj v ďalšej výzve zameranej na rozvoj športových aktivít vo forme work-out, takže nás čaká mnoho práce. My sa však veľmi tešíme a ďakujeme,“ pre novinyknm uviedla starostka obce Povina, Alena Dudeková

Dotácia z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na polopodzemné kontajnery pre obec Povina predstavuje sumu 1000 Eur.

Autor: Petronela Hercová

Foto: ilustračné

https://bestvpncanada.ca/