Povinou sa ozývala májová veselica

váľanie májov

Máje sa stavali na Slovensku už od stredoveku. Túto krásnu tradíciu si zachovávajú aj v obci Povina. Májová veselica mala, ale omnoho širší záber.

Najskôr stavanie májov

“Každoročne športová komisia obce v spolupraci s rodičmi a obecným úradom stavajú máje v materskej i základnej škole. Detičky si pripravujú krásny kultúrny program, ktorý sprevádza dvíhanie májov do výšin,” uviedla poslankyna obce a predsedníčka športovej komisie Alena Dudekova.

Májová veselica pre podporu materskej a základnej školy

Váľanie mája v základnej škole je sprevadzané živou hudbou a následne májovou veselicou.

“Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave májalesu, od hlavných organizátorov Janka a Katky, cez kuchárov a muzikantov, veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí sa májalesu zúčastnili a v rámci vstupného a tombol podporili našu školu krásnou sumou a s radosťou môžem povedať, že túto tradíciu budeme v obci zachovávať i po ďalšie dlhé roky,” dodala poslankyna Alena Dudekova.

váľanie májov v Povine

Foto: Alena Dudeková

Podklady textu: Alena Dudeková

https://bestvpncanada.ca/