Požiar v škorčí – aktuálne

Hasičský záchranný zbor informuje o aktuálnej situácii.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Dátum: 14.5.2018
Typ udalosti: Požiar
Lokalita:  Kysucké Nové Mesto, Škorčie
Organizačná jednotka HaZZ:  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci  (HS Kysucké Nové Mesto)
Počet zasahujúcich príslušníkov HaZZ: 5
Počet ks hasičskej techniky: 3

Poznámka: požiar rúbaniska

 

Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre jednotlivé okresy na Slovensku, pričom v súvislosti s týmto vyhlásením sa zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na   miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

Krajské operačné stredisko HaZZ v Žiline

Foto: ilustračné / Pixabay