Pozvánka na zápis prvákov ZŠ Clementisova

Základná škola – Clementisova
Zápis prvákov

1. apríla 2020, streda 13:00 – 17:30
2. apríla 2020, štvrtok 13:00 – 17:30

ZŠ Clementisova, KNM otvára v škol. roku 2020/2021 v 1. roč. triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy a anglického jazyka.

Milí rodičia, ak vám záleží na tom, aby sa Vaše dieťa v dnešnej dobe viac hýbalo a bolo zdravé, po prípade sa venuje už športu ,môžete svoje dieťa prihlásiť do 1. roč., v ktorom zriaďujeme triedu s rozšírením vyučovaním telesnej výchovy a anglického jazyka. Rozšírené vyučovanie telesnej výchovy bude prebiehať od 1. do 4. roč., kedy sa u dieťaťa v tomto veku najviac rozvíjajú niektoré pohybové schopnosti, ktoré sú dôležité pre jeho celkový vývin a zdravie .

Priestory: naša škola má  najlepšie v okrese (dve telocvične, pohybové štúdium, sauna, atletická dráha, futbalové ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko).

Tradícia: triedy s futbalovou prípravou, športové kluby zamerané na  stolný tenis, šach, džudo,  v 6. ročníku zaradený predmet : Zdravý životný štýl 

Personál: kvalifikovaní pedagógovia .

Gestor: Mesto – Kysucké Nové Mesto – primátor mesta Ing. Marián Mihalda, poslanec MZ  – Jaroslav Šidlo , Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., manažéri a tréneri športových klubov v meste.

Čo naša škola ponúka si môžete prečitať TU.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 sa uskutoční dňa 1. – 2. apríla 2020. 

Čas: 13.00 – 17.30 h. 
Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – triedy na prvom poschodí v hlavnej budove. 
Priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).

Zdroj: stránky školy