Práce na zasypaní kaluží na poľnej ceste popri železnici v Kysuckom Lieskovci budú s veľkou pravdepodobnosťou obnovené

Stále dookola o tom istom. Žiaľ, toto je asi nejaká neoficiálna kysucká súťaž – teda vytvárať nepochopiteľné prekážky pri riešení dôležitých vecí.

Tak ako aj pri oprave poľnej cesty v Kysuckom Lieskovci, po ktorej denne prejde množstvo malých aj veľkých cyklistov. Cesta je samá jama, tieto jamy sa neustále prehlbujú a zväčšujú a počas dažďa zalievajú vodou. Prejsť tadiaľto na „bickači“ je čoraz ťažšie a ťažšie. Ale starostovi Kysuckého Lieskovca a primátorovi Kysuckého Nového Mesta sa podarilo vyjednať aspoň čiastočnú opravu, teda VÚC-ka chcela cestu opraviť, tak aby bola pohodlne zjazdná pre cyklistov.

Ale…

Niekto sa ohradil už k začatým prácam, ktoré boli následne zastavené.

Zdalo sa, že je všetko stratené.

Ale nie je….

Vážená cyklistická verejnosť,dovoľujem si Vás informovať, že sme tento týždeň mali stretnutie na VÚC, spoločne s pánom primátorom KNM Mariánom Mihaldom, poslancom VÚC Matejom Fabšíkom a starostami dotknutých obcí ohľadom trasovania cyklotrasy Žilina – Dunajov. Finálna realizácia cyklotrasy bude ešte nejakú dobu trvať.

V minulosti som Vás už informoval o tom, že spoločne s pánom primátorom KNM Mariánom Mihaldom sme podnikli kroky, ktoré viedli k začatiu vyspravovania kaluží na krízovom úseku popri železnici. Túto aktivitu podporili aj občania žijúci v okolí spomínaného úseku spísaním Petície za vyspravenie kaluží, ktoré sa nachádzajú pri železničnej trati. Túto petíciu som dnes odovzdal na VÚC.
Dúfam, že sa práce na zasypaní kaluží znova spustia aj napriek komplikáciam, ktoré nastali konaním istých ľudí.

Ďakujem zúčastneným občanom za ich uvedomelý prístup a ochotu riešiť problémy. Zvlášť ďakujem pani Marcele Liskovej za jej aktívnu pomoc pri zbieraní podpisov k danej veci.

Milan Králik – starosta obce Kysucký Lieskovec