Prázdniny na ZŠ Nábrežná už od štvrtku 20.2.2020

Jarné prázdniny budú mať žiaci na ZŠ Nábrežná o 2 dni dlhšie. Do karát im nahrala zvýšená chorobnosť.

“ Riaditeľ Základnej školy rozhodol v rámci svojich kompetencií v súlade s ustanovením §150 ods.5 zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 a v súlade s §3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeliť žiakom školy na dni 20. a 21. februára. 2020 /štvrtok a piatok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (zvýšená chorobnosť na respiračné ochorenia u zamestnancov školy).
Z uvedených dôvodov nebude v tieto dní v prevádzke ani školská jedáleň a ŠKD pri základnej škole. Zamestnanci školy budú vykonávať práce mimo pracoviska. V stredu 19.2. z tých istých dôvodov, bude vyučovanie skrátené na 30 minútové vyučovacie hodiny, pri dodržaní dĺžky prestávok. Od pondelka 24.2. začínajú žiakom jarné prázdniny. Návrat do školy je v pondelok 2. marca 2020,“ informuje na FB stránke školy, riaditeľ školy- PaedDr. Igor Drexler.

Zdroj: FB