Prediskutovanie trasovania budúcej plánovanej cyklotrasy Dunajov/KNM-Žilina/Budatín

cyklotrasa cez KNM
K cyklotrase o trochu bližšie? Nuž, ťažko povedať. Isté však je, že nejaké kroky sa podnikajú. Lenže ako to už býva všetko sa môže skomplikovať.

Spracovateľom cyklotrasy medzi Dunajovom a Budatínom je spoločnosť DAQE SLOVAKIA s.r.o., ktorá bude na pôde ŽSK k predmetnej veci realizovať pracovné stretnutie. Na tomto stretnutí sa bude prerokovávať trasovanie budúcej cyklotrasy. Hlavná trasa cyklotrasy je cez KNM plánovaná popri železničnom priecestí až po chránenú Lipku.

Následne má cyklotrasa cez KNM viacero alternatív kadiaľ by mohla prechádzať. Napríklad v časti od chránenej Lipky k potoku na Kamencoch po existujúcej asfaltovo-štrkovej ceste alebo popri železnici a potom pozdĺžne okolo potoka až po prvý most. Od tohto mosta by už cyklotrasa viedla po hlavnej plánovanej trase, teda ďalej okolo potoka, následne by cez cykloprechod prešla na druhú strany cesty k panelákom, kúsok by viedla krajom sídliska a následne by cykloprechodom prešla na nábrežie „mŕtveho ramena“ rieky Kysuca a ďalej okolo rieky Kysuca.

Ďalšia alternatíva trasovania cyklotrasy cez KNM je v časti pri Lidli a možný prechod cez hlavnú cestu. Hlavná trasa je plánovaná ako cykloprechod cez hlavnú cestu s pokračovaním ďalej okolo nábrežia rieky Kysuce. Alternatíva je cyklopodjazdom popod most.

Ďalšia alterantíva je navrhnutá v katastri obcí Rudina/Rudinka. Trasa by alterantívne mohla viesť popri rieke Kysuca. Hlavná trasa je plánovaná popri železnici.

Výstavba úseku cyklotrasy, ktorý spojí už existujúce cyklotrasy v Budatíne a Dunajove je ešte v nedohľadne. Reálny dátum kedy by mohla byť daná do užívania cyklistom je ešte vo hviezdach. Ale snáď sa jej niekedy dočkáme.

Text: Petronela Hercová